Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir å ha hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker

Om lag 12 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 300 000 personer, oppgir at de i sitt daglige arbeid har hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker. Andelen er omtrent de samme i dag som den var for 10 år siden.

Hudeksponeringen er betydelig mer vanlig blant menn enn kvinner (20 mot 3 %). Ser vi på utdanningsnivå er det menn med utdanningslengde fullført videregående eller kortere som oppgir eksponering.

Av yrkesfiguren ser vi at eksponering rapporteres mest av yrkesgrupper som mekaniker, anleggsarbeider, bønder/fiskere, metallarbeidere og operatører i industrien. Det er i bedrifter med mindre enn 50 ansatte at andelen eksponerte er godt over gjennomsnittet.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø 2013: 

Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker? Det skal også svares ja selv om det brukes hansker.          

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker kan gi hudplager og eksem 
Oljer, smøremidler og skjærevæsker kan i seg selv virke irriterende på huden, og dessuten kan de inneholde tilsetningsstoffer som kan føre til allergier. De kan dermed forårsake eksem. Enkelte innholdsstoff kan trenge gjennom huden og tas opp i blodbanen. I noen tilfeller kan dette forårsake annen skade andre steder i kroppen. De mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommene er irritativ (toksisk) og allergisk kontakteksem.

 Det er viktig å unngå videre eksponering for aktuelle stoffer når hudplager og/eller hudsykdommer opptrer. Eksem kan være svært vanskelig å behandle og bli kronisk. Allergisk kontakteksem kan også spre seg til andre steder i kroppen ved manglende behandling. Kontakteksem kan følgelig føre til at man i verste fall må slutte i jobben.

Litteratur

Flyholm MA, Frydendall Jepsen K. Dokumentationsrapport om risikofaktorer og forebyggelse af arbejdsbetingede hudlidelser ved vådt arbejde. AMI Dokumentation, København: Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), 2004.