Gå til innhold
Meny

Arbeidsmiljøfaktorer

Arbeidsmiljø handler om hvordan man planlegger, organiserer og utfører arbeidet. Å legge tilrette for et godt arbeidsmiljø handler om å fremme positive faktorer som bidrar til økt jobbmotivasjon, produktivitet og  balanse mellom arbeid og privatliv, samtidig som man forebygger negative helsekonsekvenser. Arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og sikkerhet.