Gå til innhold
Meny

Arbeid over skulderhøyde

Arbeid med hender, og spesielt albuer, over skulderhøyde øker risiko for nakke- og skuldersmerter.

Arbeid med armene hevet er en godt dokumentert risikofaktor for nakke- og skuldersmerter [1]. Forskningslitteraturen viser at hvor høyt armene heves og hvor lenge arbeidsstillingen vedvarer, er forhold av betydning.

Arbeid med løftede armer uten støtte (over 60 grader) i mer enn én time totalt per arbeidsdag øker risikoen for nakke- og skuldersmerter og senebetennelse i skulderen [1].

En litteraturgjennomgang STAMI har gjort på feltet, viser en tydelig dose-respons-sammenheng mellom hvor høyt armene er hevet under arbeid og nakke- og skulderplager. Sammenhengen er sterkest ved arbeid med armene hevet over 90 grader, det vil si arbeid med albue over skulderhøyde [2]. Det er også funnet at økt varighet av slikt arbeid, øker risiko for skulderlidelser [3].

Videre viser forskning at tungt arbeid i kombinasjon med armene hevet (med varighet over 2 timer daglig) gir økt risiko for senebetennelse i skulderen [1].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Waersted, M., Koch, M., Veiersted, K. B. Work above shoulder level and shoulder complaints: a systematic review.Int Arch Occup Environ Health. 2020;93(8):925

  3. Svendsen, S. W., Bonde, J. P., Mathiassen, S. E., Stengaard-Pedersen, K., Frich, L. H. Work related shoulder disorders: quantitative exposure-response relations with reference to arm posture.Occup Environ Med. 2004;61(10):844