Gå til innhold
Meny

Arbeid på huk eller knær

Daglig arbeid på huk eller knær kan føre til rygg- og knesmerter.

Å sitte på huk eller stå på knærne gir belastning på kneleddet. I disse stillingene kan både kroppsvekt og hardt underlag føre til trykk på strukturene i og rundt leddet. Over tid kan dette gi betennelse og smerte.

Arbeid på huk eller knær i mange timer og over flere år har vist seg å medføre en betydelig økt risiko for kneartrose[1][2]. Artrose kalles også for slitasjegikt, og er en tilstand der brusken i leddene gradvis slites ned. Artrose kan blant annet føre til smerte, hevelse, stivhet og innskrenket bevegelighet. Risikoen for kneartrose øker når arbeid på huk eller knær er kombinert med andre belastende arbeidsstillinger, som framoverbøyd stilling eller løft[1].

Forskning fra STAMI basert på nasjonale overvåkingsdata viser en sammenheng mellom arbeid på huk eller knær og økt risiko for korsryggsmerter[3]. Om lag seks prosent av korsryggsmertene i den norske yrkespopulasjonen kan tilskrives arbeid på huk eller knær[3]. Videre viser forskningen at arbeid på huk eller knær øker risikoen for sykefravær, og at om lag to prosent at det langvarige sykefraværet kan tilskrives arbeid på huk eller knær[4].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Gignac, M. A. M., Irvin, E., Cullen, K., Van Eerd, D., Beaton, D. E., Mahood, Q., McLeod, C., Backman, C. L. Men and Women’s Occupational Activities and the Risk of Developing Osteoarthritis of the Knee, Hip, or Hands: A Systematic Review and Recommendations for Future Research.Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(3):378

  2. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  3. Sterud, T., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2013;70(5):296

  4. Sterud, T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Eur J Public Health. 2014;24(1):111