Gå til innhold
Meny

Arbeidstidsordning (skift/turnus)

Kunnskap fra forskning viser at både skift- og nattarbeid kan ha negative konsekvenser søvn, helse og sikkerhet.

I norsk arbeidsliv brukes begrepet skiftarbeid om arbeidstidsordninger der ansatte arbeider om dagen, kvelden og natten etter bestemte arbeidsplaner. Turnusarbeid viser i Norge til ordninger der bemanningsbehovet varierer i løpet av døgnet, blant annet i helsevesenet. I forskningslitteraturen opererer man ikke med dette skillet, og som regel inkluderes også andre arbeidstidsordninger som avviker fra ordinær dagtid 06–18 arbeidsdag.

Arbeidstidsordninger som innebærer nattarbeid og tidlige morgenskift, gir redusert søvn[1] og kan bidra til å øke risikoen for å utvikle helseplager og sykdom. Årsakssammenhengene er kompliserte og antas å involvere både atferdsmekanismer som endret spisemønster og mindre mosjon, og ulike fysiologiske mekanismer som endret metabolisme (stoffskifte) og endret immunfunksjon knyttet til forstyrret søvn og døgnrytmeforstyrrelser[1][2]. Skiftarbeidere som også ofte jobber nattskift, er rapportert å ha en mulig økt risiko for metabolsk syndrom, en fellesbetegnelse for en samling risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2[3][4][5] og hjerte- og karrelatert sykdom[6].

En nylig studie av norske industriarbeidere fant økt grad av karstivhet blant dem som hadde jobbet skift i løpet av en treårsperiode sammenliknet med dem som kun hadde jobbet dagskift[7]. En samleanalyse av forskningslitteraturen viste også at skiftarbeidere hadde en mulig økt risiko for dødelighet, samt dødelig fra hjerte-karlidelser og kreft[8]. I tillegg har skiftarbeidere en mulig økt risiko for utvikling av demens, spesielt hos dem som har arbeidet natt[9]. Forskningen indikerer også at skiftarbeidere synes å ha økt risiko for plager og sykdommer i mage og tarm og diabetes[10][11][12].

En samleanalyse av forskningslitteraturen konkluderer med en mulig sammenheng mellom skiftarbeid og økt risiko for depresjon blant kvinner[13]. Bildet er likevel ikke helt entydig, og i studier av sykepleiere og liknende profesjoner finner man ikke støtte for en slik sammenheng[14]. En nylig meta-analyse viste at kvinner som jobber turnus har økt risiko for menstruasjonsforstyrrelser[15]

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

 1. Kecklund, G., Axelsson, J. Health consequences of shift work and insufficient sleep.BMJ. 2016;355:i5210

 2. Antunes, L. C., Levandovski, R., Dantas, G., Caumo, W., Hidalgo, M. P. Obesity and shift work: chronobiological aspects.Nutr Res Rev. 2010;23(1):155

 3. Canuto, R., Garcez, A. S., Olinto, M. T. Metabolic syndrome and shift work: a systematic review.Sleep Med Rev. 2013;17(6):425

 4. Watanabe, K., Sakuraya, A., Kawakami, N., Imamura, K., Ando, E., Asai, Y., Eguchi, H., Kobayashi, Y., Nishida, N., Arima, H., Shimazu, A., Tsutsumi, A. Work-related psychosocial factors and metabolic syndrome onset among workers: a systematic review and meta-analysis.Obes Rev. 2018;19(11):1557

 5. Sooriyaarachchi, P, Jayawardena, R, Pavey, T, King, N A Shift work and the risk for metabolic syndrome among healthcare workers: A systematic review and meta-analysis.Obesity Reviews. 2022;23(10):e13489

 6. Torquati, L., Mielke, G. I., Brown, W. J., Kolbe-Alexander, T. Shift work and the risk of cardiovascular disease. A systematic review and meta-analysis including dose-response relationship.Scand J Work Environ Health. 2018;44(3):229

 7. Skogstad, M, Aass, H C D, Sirnes, P A, Mamen, A, Skare, O, Matre, D, Hammer, S E, Goffeng, E, L.-K., Lunde Influence of Shift Work on Arterial Stiffness and Systemic Inflammation: A 3-Year Follow-up Study in Industry.Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2023;65(4):284

 8. Su, F, Huang, D, Wang, H, Yang, Z Associations of shift work and night work with risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality: a meta-analysis of cohort studies.Sleep Medicine. 2021;86((Su, Yang) Department of Cardiology, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, China(Huang) Department of Cardiology, The Fourth People’s Hospital of Shenyang, Shenyang, China(Wang) Department of Rehabilitation, Shengjing Hospital of China):90

 9. Hai, Y, Xue, Y, Y.-H., Wang Does Long-Term Shift Work Increase the Risk of Dementia? A Systematic Review and Meta-Analysis.American Journal of Alzheimer’s Disease and other Dementias. 2022;37((Hai) College of International Education, Harbin Medical University, China(Xue, Wang) Department of Geriatrics, The First Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin, China)

 10. Knutsson, A., Kempe, A. Shift work and diabetes–a systematic review.Chronobiol Int. 2014;31(10):1146

 11. Chang, Wen-Pei, Peng, Yu-Xuan Differences between fixed day shift workers and rotating shift workers in gastrointestinal problems: a systematic review and meta-analysis.Industrial health. 2021:2020

 12. Chang, W P, Peng, Y X Differences between fixed day shift workers and rotating shift workers in gastrointestinal problems: a systematic review and meta-analysis.Industrial health. 2021;59(2):66

 13. Torquati, L., Mielke, G. I., Brown, W. J., Burton, N. W., Kolbe-Alexander, T. L. Shift Work and Poor Mental Health: A Meta-Analysis of Longitudinal Studies.Am J Public Health. 2019;109(11):e13

 14. Angerer, Peter, Schmook, Renate, Li, Jian 839 Longitudinal associations of shift work with depressive disorders–a systematic review and meta-analysis.. 2018

 15. Chang, W P, Chang, Y P Meta-Analysis Comparing Menstrual Regularity and Dysmenorrhea of Women Working Rotating Shifts and Fixed Day Shifts.Journal of Women’s Health. 2021;30(5):722