Gå til innhold
Meny

Nattarbeid

Kunnskap fra forskning viser at arbeid på natt kan ha negative konsekvenser for søvn, helse og sikkerhet.

Søvnforstyrrelser er en vanlig konsekvens av endret døgnrytme og nattarbeid har vist seg å øke risikoen for forkortet søvn og nedsatt yteevne, noe som igjen kan bidra til økt risiko for feilhandlinger og arbeidsskader[1]. En metaanalyse av forskningslitteraturen viser at nattarbeid innebærer en mulig økt ulykkesrisiko sammenliknet med arbeid på dagtid[2]. Den samme analysen viser også at risikoen for ulykker stiger med antall påfølgende nattevakter og dersom det er mindre enn elleve timers hviletid mellom to vakter. Hyppige pauser ser ut til å påvirke ulykkesrisikoen, og studier indikerer at ulykkesrisikoen øker for hver halvtime som har gått siden forrige pause.

Skiftarbeid som innebærer nattarbeid, er klassifisert som sannsynlig kreftframkallende av Verdens helseorganisasjon[3]. Denne konklusjonen er basert på tilstrekkelig evidens fra eksperimentelle dyrestudier, og begrenset evidens fra observasjonsstudier av sysselsatte som jobber natt. Brystkreft er den mest studerte kreftformen, og flere studier av nattarbeid og brystkreft viser en mulig økt risiko blant kvinner som har jobbet mange år i skiftordninger med mange netter i strekk[4]. En samleanalyse av forskningslitteraturen konkluderer også med en mulig økt risiko for prostatakreft[5]. En nylig studie av norske oljearbeidere tyder på en sammenheng mellom langvarig skiftarbeid (eksponering over 19 år eller mer) og utvikling av aggressiv prostatakreft[6]. En nylig publisert kunnskapsgjennomgang konkluderer med en mulig sammenheng mellom fast nattarbeid og graviditetskomplikasjoner og økt risiko for spontanabort[7].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Kecklund, G., Axelsson, J. Health consequences of shift work and insufficient sleep.BMJ. 2016;355:i5210

  2. Fischer, D., Lombardi, D. A., Folkard, S., Willetts, J., Christiani, D. C. Updating the «Risk Index»: A systematic review and meta-analysis of occupational injuries and work schedule characteristics.Chronobiology International. 2017;34(10):1423

  3. Ward, E. M., Germolec, D., Kogevinas, M., McCormick, D., Vermeulen, R., Anisimov, V. N., Aronson, K. J., Bhatti, P., Cocco, P., Costa, G., Dorman, D. C., Fu, L., Garde, A. H., Guenel, P., Hansen, J., Harma, M. I., Kawai, K., Khizkhin, E. A., Knutsson, A., Levi, F., Moreno, C. R. C., Pukkala, E., Schernhammer, E. S., Travis, R. C., Waters, M. A., Yakubovskaya, M. G., Zeeb, H., Zhu, Y., Zienolddiny, S., Grp, IARC Monographs Vol Carcinogenicity of night shift work.Lancet Oncology. 2019;20(8):1058

  4. Hansen, J. Night Shift Work and Risk of Breast Cancer.Curr Environ Health Rep. 2017;4(3):325

  5. Gan, Y., Li, L. Q., Zhang, L. W., Yan, S. J., Gao, C., Hu, S., Qiao, Y., Tang, S., Wang, C., Lu, Z. X. Association between shift work and risk of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies.Carcinogenesis. 2018;39(2):87

  6. Berge, L A M, F.-C., Liu, Grimsrud, T K, Babigumira, R, Stoer, N C, Kjaerheim, K, Robsahm, T E, Ghiasvand, R, Hosgood, H D, Samuelsen, S O, Silverman, D T, Friesen, M C, Shala, N K, Veierod, M B, Stenehjem, J S Night shift work and risk of aggressive prostate cancer in the Norwegian Offshore Petroleum Workers (NOPW) cohort.International Journal of Epidemiology. 2023;52(4):1003

  7. Cai, C., Vandermeer, B., Khurana, R., Nerenberg, K., Featherstone, R., Sebastianski, M., Davenport, M. H. The impact of occupational shift work and working hours during pregnancy on health outcomes: a systematic review and meta-analysis.Am J Obstet Gynecol. 2019;221(6):563