Gå til innhold
Meny

Framoverbøyd stilling

Arbeid i framoverbøyd stilling uten støtte, kombinert med løft eller vridning, øker risikoen for ryggplager og sykefravær.

Framoverbøyd stilling uten støtte innebærer at ryggmuskulaturen må jobbe statisk for å holde posisjonen. Dersom framoverbøyd stilling kombineres med andre posisjoner, som vridning av ryggen, gir dette økt risiko for ryggplager[1]. Risikoen forsterkes dersom man samtidig utfører løft i disse arbeidsstillingene[1]. Det er ikke nok dokumentasjon til å påvise at framoverbøyd stilling alene gir økt risiko for ryggplager.

Både kunnskapsoppsummeringer og forskning på den norske yrkespopulasjonen utført ved STAMI, viser at at arbeid i framoverbøyd stilling uten støtte øker risikoen for sykefravær[2][3].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179

  3. Sterud, T., Johannessen, H. A. Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Scand J Public Health. 2014;42(3):329