Gå til innhold
Meny

Avfettings- og løsemidler

Hudkontakt med avfettingsmidler og løsemidler kan gi hudplager og eksem.

Avfettings- og løsemidler løser opp andre stoffer og brukes blant annet for å fjerne fett, maling, voks og skitt. Avfetting av metalldeler utføres ofte som forberedelse før ulike typer overflatebehandling. I kontakt med huden kan avfettings- og løsemidler minske hudens beskyttende lag av fett, noe som kan gi hudplager og eksem. Hudkontakt med avfettings- og løsemidler fører hovedsakelig til irritativ kontakteksem. Irritativ kontakteksem oppstår etter stadig kontakt med uttørrende stoffer, hvor hudens beskyttelsesbarriere skades slik at huden blir irritert, rød og sprukken. Dersom eksponeringen ikke opphører vil også dypere vev i huden bli irritert og betennelse og eksem vil oppstå. Når hudens beskyttelsesbarriere er svekket vil den bli lettere mottakelig for ytre påvirkning og hudopptaket for enkelte stoffer i kroppen kan øke betydelig [1] [2].

Noen avfettingsmidler inneholde konserveringsmidler som kan gi allergisk kontakteksem, men ellers er hudeksponering for avfettings- og løsemidler i liten grad rapportert som årsak til allergisk kontakteksem. Det finnes noen rapporter som indikerer at hudkontakt med avfettings- og løsemidler kan føre til urtikaria (elveblest).

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Hayes BB, Afshari A, Millecchia L, Willard PA, Povoski SP, Meade BJ Evaluation of percutaneous penetration of natural rubber latex proteins.Toxicol Sci. 2000;56(2):262

  2. Kezic S, Nielsen JB Absorption of chemicals through compromised skin.Int Arch Occup Environ Health. 2009;82(6):677