Gå til innhold
Meny

Oljer, skjærevæsker og smøremidler

Hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker kan gi hudplager og eksem.

Oljer, skjærevæsker og smøremidler utvikles slik at de tåler høye temperaturer. I tillegg skal de oppfylle en rekke andre fysiske krav til yteevne og dette gjør at man tilsetter ulike tilsetningsstoffer, for eksempel antiskum, antislitasje og viskositetsforbedrende stoffer. Både selve oljene og tilsetningsstoffene kan virke irriterende og allergiframkallende på huden og føre til blant annet irritativt og allergisk kontakteksem. Høy forekomst av hudeksem er funnet hos arbeidere som håndterer olje- og boreavfall  [1].

Det er viktig å unngå videre eksponering for aktuelle stoffer når hudplager og/eller hudsykdommer har oppstått. Eksem kan være svært vanskelig å behandle og bli kronisk. Allergisk kontakteksem kan også spre seg til andre steder på kroppen ved manglende behandling. Kontakteksem kan følgelig føre til at man i verste fall må slutte i jobben.

Primærforebyggingen går blant annet ut på å eliminere irriterende og allergifremkallende stoffer, tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer i arbeidet, riktig type og bruk av hansker, og bruk av fuktighetskrem. Det er viktig å være oppmerksom på at oljetilsølte hansker kan gi høyere eksponering [2]. Tallene som rapporteres inkluderer derfor også de som bruker hansker.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Alfonso, Jose Hernan, Olsen, Raymond, Graff, Pål, Zienolddiny, Shan, Anmarkrud, Kristine Haugen, Johansen, Thea Haugesten, Dag G Ellingsen, med O5B.1 Workplace exposure assessment (WEA), skin barrier function, and occurrence of hand eczema among workers handling drilling waste in norway.Occupational and Environmental Medicine. 2019;76(Suppl 1):A43.1

  2. Tiedemann, D., Clausen, M. L., John, S. M., Angelova-Fischer, I., Kezic, S., Agner, T. Effect of glove occlusion on the skin barrier.Contact Dermatitis. 2016;74(1):2