Gå til innhold
Meny

Konflikter

Konflikter på arbeidsplassen fører som oftest med seg mer negative enn positive ringvirkninger og er forbundet med økt risiko for psykiske plager.

Konflikter på arbeidsplassen er et sammensatt fenomen. Oppgaveorienterte konflikter kan handle om grader av uenighet knyttet til prioriteringer, planlegging og gjennomføring av oppgaver, mens personkonflikter kan handle om personkjemi og ulike verdisyn.

Ulike typer konflikter kan ha både positive og negative virkninger. Positive virkninger, f.eks. at et prosjekt oppnår bedre resultater på grunn av konstruktive konflikter i prosjektgruppen, må veies opp mot negative virkninger. I situasjoner der forutsetningene for at konflikter skal få positive virkninger ikke er tilstede, som at konflikten er oppgaveorientert, av moderat intensitet, og involverer personer som er trygge på hverandre, vil konflikter i større grad kunne medføre negative konsekvenser for den enkelte ansatte[1].

I nyere studier av den norske yrkesbefolkningen, fant man at ansatte som opplever ubehagelig konflikter har større risiko for påfølgende psykisk plager og sykefravær[2][3] og at personer som er involvert i arbeidsplasskonflikter med sine overordnede har en økt risiko for sykefravær[4]. Arbeidsplasskonflikter er også funnet å øke risikoen for psykiske plager i studier av den svenske yrkesbefolkningen[5][6]. Samhandling med pasienter, kunder og personer som ikke jobber i virksomheten kan også være en kilde til konflikter, men det foreligger lite forsking på hvordan disse konfliktene virker inn på de ansattes helse og trivsel.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. De Dreu, Carsten K. W. The virtue and vice of workplace conflict: food for (pessimistic) thought.Journal of Organizational Behavior. 2008;29(1):5

  2. Sterud, T., Hanvold, T. N. Effects of adverse social behaviour at the workplace on subsequent mental distress: a 3-year prospective study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2021;94(2):325

  3. Sterud, T., Marti, A. R., Degerud, E. The Relationship between Workplace Conflicts and Subsequent Physician-Certified Sick Leave: A Prospective Population Study.Int J Environ Res Public Health. 2022;19(10)

  4. Sterud, Tom, Marti, Andrea R, Degerud, Eirik The Relationship between Workplace Conflicts and Subsequent Physician-Certified Sick Leave: A Prospective Population Study..International journal of environmental research and public health. 2022;19(10)

  5. Stoetzer, U., Ahlberg, G., Johansson, G., Bergman, P., Hallsten, L., Forsell, Y., Lundberg, I. Problematic interpersonal relationships at work and depression: a Swedish prospective cohort study.J Occup Health. 2009;51(2):144

  6. Magnusson Hanson, L. L., Theorell, T., Bech, P., Rugulies, R., Burr, H., Hyde, M., Oxenstierna, G., Westerlund, H. Psychosocial working conditions and depressive symptoms among Swedish employees.Int Arch Occup Environ Health. 2009;82(8):951