Gå til innhold
Meny

Mobbing, plaging, erting

Mobbing på arbeidsplassen kan påvirke jobbengasjement og trivsel og øker risikoen for psykiske plager og sykefravær.

Mobbing på arbeidsplassen er i forskningslitteraturen ofte definert som en situasjon der en ansatt blir systematisk trakassert eller dårlig behandlet over lengre tid, for eksempel i form av plaging og ubehagelig erting. Et vanlig tilleggskriterium for å definere dette som mobbing er også at personen opplever det som vanskelig å forsvare seg mot trakasseringen.

I flere systematiske kunnskapsgjennomganger er det vist at mobbing er forbundet med lavere tilfredshet og engasjement i jobben[1], økt risiko for å utvikle symptomer på angst- og depresjon[2], søvnproblemer[3] og høyere risiko for lengre sykefravær[4]. I nyere studier av den norske yrkesbefolkningen finner man også støtte for at mobbing øker risikoen for både fremtidige symptomer på psykiske plager og legemeldt sykefravær[5][6]. Seksuell trakassering, mobbing og vold/trusler øker også risikoen for tidlig avgang fra jobb grunnet helseproblemer[7]. Med økt digitalisering på arbeidsplassen vil mobbing kunne ta andre former enn tidligere.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Nielsen, M. B., Einarsen, S. Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review.Work and Stress. 2012;26(4):309

  2. Verkuil, B., Atasayi, S., Molendijk, M. L. Workplace Bullying and Mental Health: A Meta-Analysis on Cross-Sectional and Longitudinal Data.PLoS One. 2015;10(8):e0135225

  3. Nielsen, M. B., Harris, A., Pallesen, S., Einarsen, S. V. Workplace bullying and sleep – A systematic review and meta-analysis of the research literature.Sleep Med Rev. 2020;51:101289

  4. Nielsen, M. B., Indregard, A. M., Overland, S. Workplace bullying and sickness absence: a systematic review and meta-analysis of the research literature.Scand J Work Environ Health. 2016;42(5):359

  5. Sterud, T., Degerud, E., Skare, O., Hanvold, T. N., Christensen, J. O. Adverse social behaviour at the workplace and subsequent physician certified sick leave: a three-wave prospective study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2021

  6. Sterud, T., Hanvold, T. N. Effects of adverse social behaviour at the workplace on subsequent mental distress: a 3-year prospective study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2021;94(2):325

  7. Sterud, T, Marti, A R, Degerud, E M Adverse social behaviour at work and health-related employment exit: a prospective population-based four-wave survey.European journal of public health. 2023;33(1):74