Gå til innhold
Meny

Jobbkrav

Vedvarende høye jobbkrav kan over tid ha negative helseeffekter, særlig dersom de ansatte har begrensede muligheter for å påvirke arbeidsmengde og -tempo.

Høyt arbeidstempo og stor arbeidsmengde er eksempler på kvantitative krav i arbeidslivet. Krav som oppleves som positive utfordringer, og som gjør at man tilegner seg ny kunnskap og utvikler nye ferdigheter, kan være motiverende, bidra til varierte arbeidsoppgaver, økt grad av selvbestemmelse og påvirkningsmuligheter i jobben.

Høye jobbkrav kan over tid ha negative helseeffekter[1][2]. I studier av den norske yrkesbefolkningen har høye jobbkrav vist seg å øke risikoen for framtidige nakke-/skuldersmerter og ryggsmerter. Henholdsvis 6 og 8 prosent av tilfellene med slike plager kunne tilskrives høye jobbkrav[3][4]. Disse resultatene samsvarer godt med resultatene fra to metaanalyser av forskningslitteraturen på psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og muskel- og skjelettplager[5][6]. To metaanalyser konkluderer også med mulige sammenhenger mellom høye jobbkrav og økt risiko for depresjon [2] og mellom høye jobbkrav og sykefravær grunnet psykiske diagnoser[7].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Linton, S. J., Kecklund, G., Franklin, K. A., Leissner, L. C., Sivertsen, B., Lindberg, E., Svensson, A. C., Hansson, S. O., Sundin, O., Hetta, J., Bjorkelund, C., Hall, C. The effect of the work environment on future sleep disturbances: a systematic review.Sleep Med Rev. 2015;23:10

  2. Harvey, S. B., Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., Bryant, R. A., Christensen, H., Mitchell, P. B. Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems.Occup Environ Med. 2017;74(4):301

  3. Sterud, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Scand J Work Environ Health. 2013;39(5):468

  4. Sterud, T., Johannessen, H. A., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2014;87(5):471

  5. Lang, J., Ochsmann, E., Kraus, T., Lang, J. W. Psychosocial work stressors as antecedents of musculoskeletal problems: a systematic review and meta-analysis of stability-adjusted longitudinal studies.Soc Sci Med. 2012;75(7):1163

  6. Hauke, A., Flintrop, J., Brun, E., Rugulies, R. The impact of work-related psychosocial stressors on the onset of musculoskeletal disorders in specific body regions: A review and meta-analysis of 54 longitudinal studies.Work and Stress. 2011;25(3):243

  7. Duchaine, C. S., Aube, K., Gilbert-Ouimet, M., Vezina, M., Ndjaboue, R., Massamba, V., Talbot, D., Lavigne-Robichaud, M., Trudel, X., Pena-Gralle, A. B., Lesage, A., Moore, L., Milot, A., Laurin, D., Brisson, C. Psychosocial Stressors at Work and the Risk of Sickness Absence Due to a Diagnosed Mental Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis.JAMA Psychiatry. 2020;77(8):842

  8. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179