Gå til innhold
Meny

Monotont arbeid

Monotont arbeid har i enkeltstudier blitt knyttet til økt risiko for helseplager og uførhet.

Monotont arbeid kan forstås både som en subjektiv opplevelse av at arbeidet er ensidig, og som en beskrivelse av arbeidets organisering – at man utøver én enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas store deler av dagen.

Ved høyt arbeidstempo og begrensede muligheter for variasjon og pauser vil slike arbeidssituasjoner kunne gi økt risiko for helseplager. Forskningslitteraturen viser at monotont arbeid kan øke risikoen for ryggplager[1][2] og uførepensjonering[3]. Monotont arbeid har også vist seg å øke risikoen for frafall fra arbeidslivet på grunn av helseproblemer i den norske yrkesbefolkningen[4].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Linton, S. J. Occupational psychological factors increase the risk for back pain: a systematic review.J Occup Rehabil. 2001;11(1):53

  2. Lang, J., Ochsmann, E., Kraus, T., Lang, J. W. Psychosocial work stressors as antecedents of musculoskeletal problems: a systematic review and meta-analysis of stability-adjusted longitudinal studies.Soc Sci Med. 2012;75(7):1163

  3. Dragano, N., Schneider, L. [Work related psychosocial factors and the risk of early disability pensioning: a contribution to assessing the need for rehabilitation].Rehabilitation (Stuttg). 2011;50(1):28

  4. Sterud, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Scand J Work Environ Health. 2013;39(5):468