Gå til innhold
Meny

Faglige utviklingsmuligheter og kompetanseutnyttelse

Muligheter for å bruke og utvikle egne ferdigheter og kompetanse vil for mange skape mening og motivasjon i jobben.

Muligheter for kompetanseutvikling og læring i arbeidssituasjonen løftes fram som stadig viktigere i en tid hvor kvalifikasjonskravene øker i takt med at de fleste virksomheter er i stadig forandring. Ny teknologi kan bidra til bedre kartlegging av arbeidsoppgaver og kompetanse og dermed til å matche virksomheters arbeidsoppgaver med de ansattes kompetanse og ønsker. Dette kan sies å være et positivt trekk ved arbeidsmiljøet i den grad digitaliseringen bidrar til kompetanseheving og læring gjennom tilrettelagte e-løsninger. Samtidig er det et reelt problem at raske endringer knyttet til omstillinger og innføring av nye arbeidsmåter kan føre til usikkerhet blant de ansatte. Dette handler ikke bare om usikkerhet og utrygghet knyttet til egen kompetanse, men også om jobbusikkerhet knyttet til muligheten for at arbeidsoppgaver man mestrer, endrer seg eller erstattes av nye teknologiske løsninger som man ikke kjenner til.

Muligheten til å kontinuerlig få utnytte og videreutvikle egen kunnskap og egne ferdigheter igjennom jobben er et viktig virkemiddel som kan bidra å øke de ansattes evne til å mestre nye utfordringer og uforutsigbare situasjoner på arbeidsplassen[1][2]. Også arbeidsmiljøloven[3] legger vekt på at arbeidstakere skal ha mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom arbeidet. Interessante arbeidsoppgaver og klart definerte utviklingsmuligheter er blant faktorene som avgjør graden av jobbtilfredshet[4]. Økt fagkunnskap og ferdigheter kan gi mer varierte arbeidsoppgaver og slik motvirke ensidig arbeid, som ifølge forskning er forbundet med kjedsomhet[5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Christensen, Jan Olav, Finne, Live Bakke, Garde, Anne Helene, Nielsen, Morten Birkeland, Sørensen, Kathrine, Vleeshouwes, Jolien The influence of digitalization and new technologies on psychosocial work environment and employee health: a literature review. Oslo: STAMI-rapport; 2020

  2. Eklund, Jörgen, Palm, Kristina, Bergman, Ann, Rosengren, Calle, Aronsson, Gunnar Framtidens arbetsmiljö-trender, digitalisering och anställningsformer: Regeringsuppdrag att sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv. Gävle: MYNAK; 2020

  3. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Oslo: Lovdata; 2005; Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62.

  4. Faragher, E. B., Cass, M., Cooper, C. L. The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis.Occup Environ Med. 2005;62(2):105

  5. van Hooff, M. L., van Hooft, E. A. Boredom at work: proximal and distal consequences of affective work-related boredom.J Occup Health Psychol. 2014;19(3):348