Gå til innhold
Meny

Jobbusikkerhet

Endringer på samfunns- eller virksomhetsnivå som gir økt jobbusikkerhet kan øke risikoen for psykiske plager og for langtidssykefravær.

Jobbusikkerhet defineres ofte som en subjektiv opplevelse av at man har en mindre trygg ansettelse enn man skulle ønske. Opplevelsen av usikkerhet rundt egen framtidige jobbsituasjon vil naturlig nok bre om seg i perioder med større økonomisk usikkerhet, omorganiseringer og nedbemanninger. For mange handler ikke usikkerheten bare om usikkerheten knyttet til nåværende stilling, men også om hvorvidt man ser det som sannsynlig at man kan finne en jobb med tilsvarende innhold og lønn som den man har. De negative helsemessige konsekvensene av jobbusikkerhet vil ofte være knyttet til den enkeltes opplevelse av hvor sannsynlig og hvor alvorlig det vil være å miste jobben.

Jobbusikkerhet blant de ansatte kan påvirke både virksomheten og den enkelte arbeidstakeren. Ansatte som opplever jobbusikkerhet rapporterer lavere jobbtilfredshet og lavere grad av tillit og følelse av forpliktelse overfor virksomheten de jobber for [1]. I en relativt ny systematisk kunnskaps-gjennomgang konkluderer forfatterne med at jobbusikkerhet øker risikoen for psykiske helseplager [2]. Tidligere kunnskapsgjennomganger har konkludert med at det foreligger indikasjoner på en mulig sammenheng mellom jobbusikkerhet og hjerte- og karsykdom [3], og diabetes [4]. En nylig publisert samleanalyse av litteraturen konkluderer med en mulig, men fortsatt usikker, sammenheng mellom jobbusikkerhet og økt dødelighet [5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Sverke, Magnus, Hellgren, Johnny, Näswall, Katharina No security: a meta-analysis and review of job insecurity and its consequences.Journal of occupational health psychology. 2002;7(3):242

  2. Ronnblad, T., Gronholm, E., Jonsson, J., Koranyi, I., Orellana, C., Kreshpaj, B., Chen, L., Stockfelt, L., Bodin, T. Precarious employment and mental health: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies.Scand J Work Environ Health. 2019;45(5):429

  3. Virtanen, M., Nyberg, S. T., Batty, G. D., Jokela, M., Heikkila, K., Fransson, E. I., Alfredsson, L., Bjorner, J. B., Borritz, M., Burr, H., Casini, A., Clays, E., De Bacquer, D., Dragano, N., Elovainio, M., Erbel, R., Ferrie, J. E., Hamer, M., Jockel, K. H., Kittel, F., Knutsson, A., Koskenvuo, M., Koskinen, A., Lunau, T., Madsen, I. E., Nielsen, M. L., Nordin, M., Oksanen, T., Pahkin, K., Pejtersen, J. H., Pentti, J., Rugulies, R., Salo, P., Shipley, M. J., Siegrist, J., Steptoe, A., Suominen, S. B., Theorell, T., Toppinen-Tanner, S., Vaananen, A., Vahtera, J., Westerholm, P. J., Westerlund, H., Slopen, N., Kawachi, I., Singh-Manoux, A., Kivimaki, M., Consortium, I. PD-Work Perceived job insecurity as a risk factor for incident coronary heart disease: systematic review and meta-analysis.BMJ. 2013;347:f4746

  4. Ferrie, J. E. Is job insecurity harmful to health?.J R Soc Med. 2001;94(2):71

  5. Taouk, Y., Spittal, M. J., LaMontagne, A. D., Milner, A. J. Psychosocial work stressors and risk of all-cause and coronary heart disease mortality: A systematic review and meta-analysis.Scand J Work Environ Health. 2020;46(1):19