Gå til innhold
Meny

Nedbemanning

Nedbemanning kan ha negative helsemessige konsekvenser både for de som direkte påvirkes og ansatte som er igjen i virksomhetene.

Nedbemanning er en prosess hvor virksomheten reduserer arbeidsstyrken gjennom naturlig avgang, førtidspensjonering eller oppsigelser. I forsknings-litteraturen skiller man mellom strategisk nedbemanning og reaktiv nedbemanning. Strategisk nedbemanning viser til en prosess som er velbegrunnet og planlagt med tanke på å støtte virksomhetens langsiktige strategi. Reaktiv nedbemanning betraktes derimot som en respons på ytre hendelser og kortsiktige behov, som økonomiske nedgangstider. Forskningen på de helsemessige konsekvensene av reaktive nedbemanninger viser at denne typen omstillinger kan ha en rekke negative konsekvenser som kan påvirke de ansattes psykiske helse og langtidssykefraværet i virksomheten.

Forskningen på de helsemessige konsekvensene av reaktive nedbemanninger i nordiske land, det vil si raske nedbemanninger knyttet til ytre hendelser og kortsiktige behov, viser at nedbemanning kan øke risikoen for at de ansatte utvikler psykiske plager [1][2][3]. Flere studier viser også at nedbemanning fører til økt langtidssykefravær blant gjenværende ansatte [4][5], men en studie basert på norske registerdata finner ingen slik sammenheng [6]. Det foreligger også forskning som er basert på norske registerdata, og som tyder på at arbeidstakere som mister jobben gjennom nedbemanning har økt sannsynlighet for å motta helserelaterte ytelser utover sykepenger og for å bli uføretrygdet [7][8].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Kivimaki, M., Honkonen, T., Wahlbeck, K., Elovainio, M., Pentti, J., Klaukka, T., Virtanen, M., Vahtera, J. Organisational downsizing and increased use of psychotropic drugs among employees who remain in employment.J Epidemiol Community Health. 2007;61(2):154

  2. Dahl, M. S. Organizational Change and Employee Stress.Management Science. 2011;57(2):240

  3. Magnusson Hanson, L. L., Westerlund, H., Chungkham, H. S., Vahtera, J., Sverke, M., Alexanderson, K. Purchases of Prescription Antidepressants in the Swedish Population in Relation to Major Workplace Downsizing.Epidemiology. 2016;27(2):257

  4. Lorentzen, Thomas, Løken, Espen, Trygstad, Sissel Den nye staten : omstillingenes effekter på ansattes fravær og trygdemottak.Søkelys på arbeidsmarkedet (trykt utg.).. 2006;23(2):249

  5. Røed, Knut, Fevang, Elisabeth Organizational Change, Absenteeism, and Welfare Dependency.The Journal of Human Resources. 2007;42(1):156

  6. Østhus S, Mastekaasa A. The impact of downsizing on remaining workers’ sickness absence.Social Science & Medicine. 2010;71(8):1455

  7. Rege, M, Telle, K, Votruba, M The effect of plant downsizing on disability pension utilization. Oslo: SSB; 2005. Contract No.: 435

  8. Bratsberg, B., Fevang, E., Røed, K. Disability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise?.IZA DP. 2010;4897