Gå til innhold
Meny

Sosiale relasjoner

Godt sosialt samspill på arbeidsplassen har betydning for ansattes helse, motivasjon og jobbtilfredshet. Sosial støtte er antakelig det mest studerte aspektet ved det sosiale samspillet som foregår på arbeidsplassen, og handler om at man får nødvendig støtte til å utføre arbeidet. I litteraturen skilles det mellom to hovedtyper. Instrumentell støtte vil si at man får bistand, ressurser, informasjon og tilbakemeldinger som er nødvendig for å løse en arbeidsoppgave. Emosjonell støtte handler i større grad om støtte i form av forståelse, empati og omsorg eller om man opplever å bli sett og verdsatt. Hvilken type støtte man søker, vil være relatert til hva slags situasjon man står i – om det er et konkret problem som skal løses, eller om man har opplevd noe vanskelig i jobben og har behov for å snakke om dette i etterkant.