Gå til innhold
Meny

Kollegastøtte

Et godt samarbeidsklima mellom kollegaer er en viktig ressurs på arbeidsplassen som kan bidra til bedre jobbprestasjon og arbeidshelse.

En god kultur for å gi hverandre positive tilbakemeldinger bidrar til at flere føler at arbeidet de gjør, blir sett og verdsatt. Instrumentell støtte mellom kollegaer, som teknisk bistand eller råd og informasjon knyttet til spesifikke arbeidsoppgaver, er en type støtte som bidrar til overføring av kunnskap, utvikling og læring og til bedre jobbprestasjoner [1].

Forskningslitteraturen viser også at ansatte som rapporterer høy sosial støtte er mindre utsatt for å oppleve psykisk utmattelse [2], og opplever mindre søvnforstyrrelser [3]. Motsatt finner man at et dårlig sosialt klima på arbeidsplassen kan bidra til å øke risikofaktorene for psykiske plager [4]. Disse funnene er i samsvar med resultatet av en kunnskapsoversikt fra STAMI, som konkluderte med en sannsynlig sammenheng mellom et positivt sosialt klima på arbeidsplassen og lavere risiko for framtidig sykefravær [5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Nielsen, K., Nielsen, M. B., Ogbonnaya, C., Kansala, M., Saari, E., Isaksson, K. Workplace resources to improve both employee well-being and performance: A systematic review and meta-analysis.Work and Stress. 2017;31(2):101

  2. Aronsson, G., Theorell, T., Grape, T., Hammarstrom, A., Hogstedt, C., Marteinsdottir, I., Skoog, I., Traskman-Bendz, L., Hall, C. A systematic review including meta-analysis of work environment and burnout symptoms.BMC Public Health. 2017;17(1):264

  3. Linton, S. J. Occupational psychological factors increase the risk for back pain: a systematic review.J Occup Rehabil. 2001;11(1):53

  4. Theorell, T., Hammarstrom, A., Aronsson, G., Traskman Bendz, L., Grape, T., Hogstedt, C., Marteinsdottir, I., Skoog, I., Hall, C. A systematic review including meta-analysis of work environment and depressive symptoms.BMC Public Health. 2015;15:738

  5. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179