Gå til innhold
Meny

Støttende ledelse

Støtte, anerkjennelse og tilbakemeldinger fra nærmest leder har betydning for ansattes helse, motivasjon og jobbtilfredshet

En leder er ofte den mest framtredende personen i en avdeling eller virksomhet og kan ha sterk innvirkning på de ansatte. Ansattes opplevelse av hvordan deres nærmeste leder samhandler med de ansatte, kan ha stor betydning for helse, trivsel og sykefravær[1].

Støttende ledelse handler blant annet om hvorvidt de ansatte opplever at nærmeste leder gir støtte og hjelp, verdsetter ens arbeidsresultater og behandler ansatte rettferdig og upartisk. Rettferdighet dreier seg også om at man opplever at organisasjonen man jobber for, har systemer og prosedyrer som sikrer alle en rettferdig behandling.

I to STAMI-studier av den norske yrkesbefolkningen fant man at lite støttende ledelse ga høyere framtidig risiko for lange sykefravær[2] og høyere risiko for å slutte å jobbe grunnet helseproblemer[3].

Flere studier fra STAMI viser også at ansatte som opplever lederen sin som rettferdig, dvs. at nærmeste leder fordeler arbeidsoppgaver rettferdig og upartisk og, behandler ansatte rettferdig og upartisk, har gunstig rapportere mindre helseplager og har lavere risiko for  uførepensjonering[4][5][6]. En nylig studie av den danske yrkesaktive befolkningen viste også at fravær av lederstøtte var en risikofaktor for tidlig pensjonering av helserelaterte årsaker[7]

I en nyere litteraturgjennomgang fant man at støtte fra overordnede kan bidra til å redusere varigheten på sykefraværet[8].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Kuoppala, Jaana, Lamminpää, Anne, Liira, Juha, Vainio, Harri Leadership, Job Well-Being, and Health Effects—A Systematic Review and a Meta-Analysis.Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008;50(8)

  2. Aagestad, C., Johannessen, H. A., Tynes, T., Gravseth, H. M., Sterud, T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2014;56(8):787

  3. Sterud, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Scand J Work Environ Health. 2013;39(5):468

  4. Christensen, J. O., Knardahl, S. Work and back pain: a prospective study of psychological, social and mechanical predictors of back pain severity.Eur J Pain. 2012;16(6):921

  5. Finne, L. B., Christensen, J. O., Knardahl, S. Psychological and social work factors as predictors of mental distress: a prospective study.PLoS One. 2014;9(7):e102514

  6. Emberland, J. S., Nielsen, M. B., Knardahl, S. Psychological, social, and mechanical work exposures and disability retirement: a prospective registry study.BMC Public Health. 2017;17(1):56

  7. Sorensen, K, Sorensen, J K, Andersen, L L, J, Eskildsen Bruun, Conway, P M, Framke, E, Madsen, I E H, Nielsen, H B, Nordentoft, M, Seeberg, K G V, Rugulies, R Leadership behaviours and health-related early exit from employment: a prospective cohort study of 55 364 employees.European journal of public health. 2022;32(5):709

  8. Villotti, P., Gragnano, A., Lariviere, C., Negrini, A., Dionne, C. E., Corbiere, M. Tools Appraisal of Organizational Factors Associated with Return-to-Work in Workers on Sick Leave Due to Musculoskeletal and Common Mental Disorders: A Systematic Search and Review.J Occup Rehabil. 2021;31(1):7