Gå til innhold
Meny

Tilfredshet og motivasjon

Å være i arbeid er i seg selv forbundet med høy livskvalitet, men det å trives med jobben betyr også mye for hvor tilfredse vi er med livet mer generelt. Forskningen viser også en klar sammenheng mellom jobbtilfredshet og helse. Jobbtilfredshet er nært knyttet til opplevelsen av organisasjonstilhørighet og motivasjon, som igjen påvirker produktiviteten. Forskningen på konsekvensene av ulike typer jobbmotivasjon viser at ansatte som opplever «indre» motivasjon og som utfører sine arbeidsoppgaver fordi de opplever jobben som meningsfull, eller fordi de er interessert i arbeidet som utføres, yter en bedre arbeidsinnsats og presterer bedre.