Gå til innhold
Meny

Tungt fysisk arbeid

Arbeid som er fysisk krevende kan føre til muskel- og skjelettplager og øke risiko for sykefravær.

Tungt fysisk arbeid er energikrevende kroppsarbeid, der man bruker store muskelgrupper og moderat til stor kraft. Det kan også inkludere hyppige tunge løft og belastende arbeidsstillinger.

Slikt tungt fysisk arbeid gir økt risiko for plager i skuldre og rygg[1]. I tillegg øker tungt fysisk arbeid risikoen for sykefravær[2]. En dansk studie viser at helsekonsekvensene knyttet til tungt fysisk arbeid øker med økene alder[3].

Videre viser oppsummert forskning en sammenheng mellom tungt fysisk arbeid og hofte- og kneartrose[1][4]. Artrose kalles også for slitasjegikt, og er en tilstand der brusken i leddene gradvis slites ned. Artrose kan blant annet føre til smerte, hevelse, stivhet og innskrenket bevegelighet. Risikoen for artrose øker med økt belastning og kraftbruk, og over tid gjennom en yrkeskarriere[4]. Det viser seg å være større risiko dersom flere typer tunge arbeidsoppgaver kombineres, som veksling mellom tunge løft og arbeid på huk eller knær[4].

Forskning fra STAMI på den norske yrkespopulasjonen viser en sammenheng mellom tungt fysisk arbeid og det å måtte slutte i jobben på grunn av helseproblemer[5]. Om lag tre prosent av frafallet kan tilskrives tungt fysisk arbeid[5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179

  3. Andersen, L. L., Pedersen, J., Sundstrup, E., Thorsen, S. V., Rugulies, R. High physical work demands have worse consequences for older workers: Prospective study of long-term sickness absence among 69 117 employees.Occupational and Environmental Medicine. 2021;78(11):829

  4. Bergmann, A., Bolm-Audorff, U., Krone, D., Seidler, A., Liebers, F., Haerting, J., Freiberg, A., Unverzagt, S. Occupational Strain as a Risk for Hip Osteoarthritis.Dtsch Arztebl Int. 2017;114(35-36):581

  5. Sterud, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Scand J Work Environ Health. 2013;39(5):468