Gå til innhold
Meny

Vibrasjoner

Vibrasjonseksponering kan over tid øke risikoen for kroniske skader i hender, armer og korsryggen.

Vibrasjoner er repetitive såkalte oscillerende bevegelser mellom en gjenstand i bevegelse og noe som står stille, eller mellom to gjenstander i bevegelse. Hvis man sitter eller står på et underlag som vibrerer, for eksempel i et større kjøretøy, kan vibrasjonene forplante seg til hele kroppen. Helkroppsvibrasjoner er i flere studier forbundet med en økt risiko for ryggplager og korsryggsmerter [1][2].

Ved bruk av håndholdte verktøy, som en motorsag eller slagverktøy, vil vibrasjonene i verktøyet forplante seg til fingrene og hendene til operatøren. Ved kraftige vibrasjoner vil de også nå armene til operatøren. Dette øker risikoen for kroniske skader på nerver, blodårer, muskler og ledd, kjent som hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)[3]. Forskning tyder på at skader på det sensoriske nervesystemet oppstår først, og en nyere studie fra STAMI[4] avdekket nedsatt følsomhet i fingertuppene til vibrasjonseksponerte sysselsatte som stort sett ikke opplevde symptomer på HAVS. Dette gjaldt også de som var utsatt for vibrasjonsmengder under tiltaksverdien. Symptomer på HAVS inkluderer også kuldeintoleranse, nummenhet, smerte, tap av muskelkraft, blodfattige hvite fingre og muligens skjelvinger [5]. Hvite fingre og smerter kan oppstå anfallsvis ved kontakt med kulde og utvikle seg til daglige anfall året rundt. Nedsatt følsomhet og finmotorikk kan gi problemer med dagligdagse aktiviteter som å kneppe knapper og åpne skrulokk. Om lag halvparten av sysselsatte med HAVS som unngår videre eksponering opplever en reduksjon i plagene, men for mange blir sykdommen permanent.

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Burstrom, L., Nilsson, T., Wahlstrom, J. Whole-body vibration and the risk of low back pain and sciatica: a systematic review and meta-analysis.Int Arch Occup Environ Health. 2015;88(4):403

  3. Nilsson, T., Wahlstrom, J., Burstrom, L. Hand-arm vibration and the risk of vascular and neurological diseases-A systematic review and meta-analysis.PLoS One. 2017;12(7):e0180795

  4. Clemm, T., Faerden, K., Ulvestad, B., Lunde, L. K., Nordby, K. C. Dose-response relationship between hand-arm vibration exposure and vibrotactile thresholds among roadworkers.Occup Environ Med. 2020;77(3):188

  5. Bast-Pettersen, R., Ulvestad, B., Faerden, K., Clemm, T. A., Olsen, R., Ellingsen, D. G., Nordby, K. C. Tremor and hand-arm vibration syndrome (HAVS) in road maintenance workers.Int Arch Occup Environ Health. 2017;90(1):93