Yrkes- nærings-, alders- og utdanningsprofilene viser hvordan ulike grupper av arbeidstakere rapporterer eksponeringsfaktorer eller helseplager i forhold til gjennomsnittet for alle yrkesaktive. Dette gir et oversiktsbilde av utfordringene i norsk arbeidsliv.