Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser forekomsten av mageplager siste måned

I LKU 2013 rapporterer syv prosent av norske yrkesaktive at de har vært plaget av magesmerter og/eller diaré i løpet av siste måned. Blant disse oppgir nær 20 prosent at plagene helt eller delvis skyldes jobben. Det vil si at ca. 43 000 personer har slike arbeidsrelaterte plager i løpet av en måned. Andelen som rapporterer om arbeidsrelaterte magesmerter, varierer mellom null og fire prosent i de ulike yrkesgruppene, og for yrkesbefolkningen som helhet er andelen i underkant av to prosent. De seks yrkesgruppene som rapporterer høyest forekomst av arbeidsrelaterte plager med magen, er: metallarbeidere, skipsbefal/flygere, sjåføryrker, førskolelærere, ledere i tjenesteyting og vernepleiere/sosialarbeidere. I disse yrkene oppgir om lag fire prosent at de har magesmerter. Det er større variasjoner i de ikke arbeidsrelaterte enn de arbeidsrelaterte plagene, men det er ingen tydelig sammenheng mellom høy totalforekomst av magesmerter og arbeidsrelaterte magesmerter. 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har du i løpet av den siste måneden vært plaget av magesmerter og/eller diaré (løs mage)? Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb?

Arbeidsmiljørelevans

Mage- og tarmlidelser kan omfatte forbigående plager med forstoppelse eller løs mage og mer kroniske plager som irritert tarm, men også diagnostiserbare sykdommer som magesår, inflammatorisk tarmsykdom og kreft i magesekken eller tarmen.

Felles årsaker til magelidelser er infeksjoner, usunt kosthold, røyking, stress og reising gjennom tidssoner. I jobbsammenheng er plager knyttet til mage og tarmsystemet, blant de helseplagene som det oftest blir rapportert om i forbindelse med skiftarbeid, og særlig nattarbeid. Som resten av kroppen er ikke fordøyelsessystemet særlig innstilt på aktivitet om natten. Det har også vært nevnt at psykososiale og organisatoriske faktorer, som tidspress og lav jobbtilfredshet, kan ha betydning for magetarmplager, men få studier har undersøkt dette. Om lag en prosent av både yrkesaktive og ikke-yrkesaktive rapporterer at de har fått diagnostisert magesår, magekatarr eller lignende av lege. Om vi tar med også andre diagnostiserte sykdommer i fordøyelsesorganene, ser vi at om lag fire prosent av de yrkesaktive og sju prosent av de ikke-yrkesaktive oppgir dette (LKU-H 2008).