I et biologisk arbeidsmiljø inngår komponenter fra planter, dyr og mikroorganismer. Dette kan være smittsomme faktorer som virus og bakterier og ikke-smittsomme faktorer som pollen, soppsporer, hår og midd, samt komponenter av disse som endotoksiner, mykotoksiner og glukaner. Inhalasjon av ikke-smittsomme faktorer kan forårsake allergier og sykdommer i åndedrettsystemet. Hudkontakt med enkelte biologiske komponenter kan gi hudplager og -lidelser.