Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser samlet hvem som oppgir kontakt med ulike biologiske materialer

Om lag 14 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende 350 000 personer, oppgir at de utsettes for kontakt med biologisk materiale i en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Dette gjelder særlig helserelaterte yrker og omsorgsyrker, men også bonde/fiskere, renholdere, de som arbeider med mat og næringsmidler samt bygningsarbeidere. Det er omtrent tre ganger så mange kvinner som menn som oppgir at de eksponeres.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: 

Er du i ditt daglige arbeid utsatt for biologisk materiale som for eksempel: 

- kloakk, slam, kompost, husholdningsavfall eller lignende? 

- levende eller døde dyr eller fisk?

- blod, spytt, avføring, urin, biologisk vev eller brukt medisinsk engangsutstyr?  

Arbeidsmiljørelevans

Gå til de ulike temaene i figurene nedenfor for mer detaljert informasjon.