Støy, inneklima, vibrasjoner, ugunstige temperaturer, lysforhold og stråling er eksempler på fysiske arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for den enkeltes trivsel, helse og sikkerhet.