Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser andelen som oppgir at de er utsatt for kulde

I 2013 oppgav 13 prosent av alle yrkesaktive, tilsvarende nær 330 000 personer, at de var utsatt for kulde ved utendørsarbeid vinterstid eller arbeid i kalde rom i minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Blant de mest utsatte yrkesgruppene finner vi tømrere (68%), anleggsarbeidere (58 %) og ansatte i primærnæringene (51 %). Næringsfordelingen viser at 46 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet og i jord-/skogbruk/fiske og 31 prosent i kraft- og vannforsyning er utsatt for kulde en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det skjer oftest i små og private virksomheter.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for kulde, dvs. utendørsarbeid ved vintertid, eller arbeid i kalde rom etc?

Arbeidsmiljørelevans

Temperaturforholdene spiller en viktig rolle for at klimaet på arbeidsplassen skal oppleves som tilfredsstillende. Blir det for kaldt, oppstår det problemer som nedkjøling og/eller frostskader.

Arbeidssituasjoner i kalde omgivelser er en del av hverdagen for mange arbeidstakere, enten det er utendørs med vind og varierende fuktighet eller arbeid i kulde innendørs. Siden kroppens temperaturregulering er annerledes om natten, kan toleransen for kulde være endret under nattarbeid, noe som kan ha betydning for sikkerhet og helse.

I vår del av verden er det livsviktig å beskytte seg mot kulde i den kalde årstiden. Gode klær, oppvarmede lokaler og fysisk aktivitet er så nødvendig for å holde varmen at det regnes som selvsagt.  Avkjøling som følge av manglende beskyttelse kan føre til lokale skader (frostskader) eller nedkjøling av helse kroppen, som i verste fall kan svekke dømmekraften og bli livstruende. Arbeid i kulde krever derfor oppmerksomhet av den som har ansvar for arbeidsmiljøet. Du kan lese mer om arbeid i kalde omgivelser her (engelskspråklig nettside laget av Canadian senter for Occupational Health and Safety) og her (Rapport utgitt av Nordisk Innovasjon).

Litteratur

Pilcher JJ, Nadler E & Caroline Busch. Effects of hot and cold temperature exposure on performance: a meta-analytic review. Ergonomics 2002; 45 (10): 682-98