Eksporter graf Husk denne grafen Om grafen

Om grafen

Figurene viser eksponering for vibrasjoner

Andelen yrkesaktive som er utsatt for vibrasjoner de siste tjue årene har vist en moderat nedgang og i 2013 er 14 prosent av alle yrkesaktive menn (190 000 menn), utsatt for vibrasjoner på jobb en fjerdedel av tiden eller mer. Det er de yngste mennene som er mest utsatt. Tilsvarende tall for kvinner er 2 prosent (i overkant av 20 000). 

Ser vi på arm- og håndvibrasjoner er tømrere, metallarbeidere, mekanikere, byggearbeidere og anleggsarbeidere mest utsatt med en andel eksponerte på mellom 25 og 39 prosent. Det er fortrinnsvis yrkesaktive i næringen bygge- og anleggsvirksomhet som er særlig utsatt for arm-/håndvibrasjoner, og 24 prosent oppgir at de er utsatt en fjerdedel av tiden eller mer.

Om lag en av tre bønder/fiskere, anleggsarbeidere og skipsbefal/flygere oppgir at de er utsatt for helkroppsvibrasjon en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer, Yrkesfordelingen gjenspeiler seg i næringsfordelingen. En av tre i jordbruk/skogbruk/fiske,16 prosent i transport/lagring og 13 prosent i bygge- og anleggsvirksomhet oppgir at de blir utsatt for helkroppsvibrasjon i arbeidet.

Spørsmål stilt i LKU-A 2013: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for vibrasjoner fra maskiner eller verktøy du holder med hendene?

Er du i ditt daglige arbeid utsatt for vibrasjoner som får hele kroppen til å ryste, f.eks. fra traktor, truck eller annen arbeidsmaskin?

Arbeidsmiljørelevans

Vibrasjonsskader fra maskiner og håndholdte verktøy kan skade nervene og blodtilførselen til hendene og helkroppsvibrasjoner har vært oppfattet som en medvirkende årsak til korsryggsmerter.

Den som rammes av vibrasjonsskader av skader fra vibrerende verktøy kan oppleve stadig tilbakevendende problemer med «hvite fingre» (Raynauds fenomen), som også gir smerter og nedsatt funksjon, særlig i kulde, ved arbeid med hendene i fuktig miljø eller i forbindelse med håndholdt maskinelt verktøy.

Ved arbeid i førerkabin, i førersete eller på gulv som rister, kan det bli overført vibrasjoner til hele kroppen. Helkroppsvibrasjon blir diskutert som en mulig årsak til korsryggsmerter. De som er utsatt for helkroppsvibrasjoner, har ofte arbeid i ensidige arbeidsstillinger (ofte sittende). De kan også ha tungt manuelt arbeid, og de kan være utsatt for støt og påkjenninger ved nedstigning fra styrehus og plattformer. Helkroppsvibrasjon er rapportert å kunne være en medvirkende årsak til uførhet (Tuchsen et al. 2010)

Litteratur

Burström L, Nilsson T, Wahlström J. Whole-body vibration and the risk of low back pain and sciatica: a systematic review and meta-analysis. Int Arch Occup Environ Health 2015; 88(4): 403-18