Huden er det største organet i kroppen og hudkontakt med blant annet kjemikalier, vann, kulde og biologiske agenser på jobb kan gi ulike hudplager og - lidelser. Kontakteksem er den vanligste arbeidsrelaterte huddiagnosen og det er hyppigst lokalisert til hendene og/eller underarmer.