Innånding av kjemikaler og andre helseskadelige stoffer fra arbeidsatmosfæren kan forårsake ulike helseplager og sykdommer som f.eks. hoste, astma, KOLS, løsemiddelskader og enkelte krefttyper. Risiko for helseeffekt avhenger blant annet av de iboende egenskapene til stoffene som pustes inn, partikkeltyper og -størrelse samt omfang av eksponering. I tillegg er individuell mottakelighet (sårbarhet) en faktor.