For mange er arbeidet identitetsskapende og en kilde til motivasjon, god selvfølelse og tilhørighet til et sosialt fellesskap. I LKU-A stilles det spørsmål som omhandler forhold som motivasjon i jobben, tilhørighet til arbeidsplassen og hvor fornøyd man er med jobben sin. Er man fornøyd og trives i jobben vil de fleste anse det som et godt arbeidsmiljø. Det finnes imidlertid ikke noen entydig definisjon på hva som er et godt arbeidsmiljø.