Finn fakta om arbeidsmiljø

Er du interessert i fakta og statistikk om et bestemt arbeidsmiljøforhold?

Det finner du ved å gå inn på ett av de følgende temaområdene: 

Under hvert tema har vi samlet en rekke ulike forhold som har betydning for yrkesaktives helse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. 

Når du kommer inn på siden til et bestemt arbeidsmiljøforhold, finner du forskning sammen med statistikk over hvor mange yrkesaktive som rapporterer om dette, og forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå. Videre finner du figurer som viser andelen yrkesaktive som rapporter at de er utsatt for arbeidsmiljøforholdet i ulike yrker eller næringer.