Finn ditt yrke

Vil du vite hva yrkesaktive i et bestemt yrke eller næring er særlig utsatt for?

For å finne ditt yrke, må du vite hvilken yrkesgruppe ditt yrke tilhører. Yrker kan også være inkludert i større næringsgrupper. Trykk på lenken under for å få informasjon om NOAs ulike yrkes- og næringsgrupper. Der kan du bruke søkefeltene eller se i tabellen for å få oversikt over hva som inngår i yrkes- og næringsgruppene. Der finner du også nyttige tips til hvordan du bruker tabellen.  

Hvorfor finner jeg ikke mitt yrke?

Levekårsundersøkelsen (LKU-A) er grunnlaget for det meste av statistikken vi presenterer. Dersom det er for få respondenter, blir svarene sensurert. Mange yrker blir derfor presentert i større yrkesgrupper. Se inndelingen av yrkes- og næringsgrupper for å finne ut hvor ditt yrke hører hjemme. 

Du kan få et raskt overblikk over arbeidsmiljøtilstanden i ulike yrker og næringer i arbeidsmiljøprofilene

Arbeidsmiljøprofiler er figurer som viser hvordan yrkesaktive i et valgt yrke eller næring rapporterer om arbeidsmiljøforhold, helseutfall og sykefravær, sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive. Ved å se på disse figurene, kan man få en pekepinn på hva som er særlig viktig å være oppmerksom på i et bestemt yrke eller næring. Dette kan være et nyttig utgangspunkt for å komme i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.