Finn fakta om helse og sykefravær

Leter du etter fakta og statistikk om helse, sykefravær og frafall fra arbeidslivet i Norge?

Det finner du ved å gå inn på ett av de følgende temaområdene:

 

Under hvert temaområde har vi samlet forskning sammen med sammen med statistikk over hvor mange yrkesaktive som rapporterer om helseutfallet, og forskjeller mellom kjønn, alder og utdanningsnivå. Videre finner du figurer som viser andelen yrkesaktive som rapporter om helseutfallet i bestemte yrker eller næringer.