Gå til innhold
Meny

Forebygging

Et arbeidsmiljø som forebygger uhelse og fremmer jobbmotivasjon og trivsel, er avgjørende både for den enkelte arbeidstakers helse, virksomhetens resultater og for samfunnets mulighet til å skape et bærekraftig arbeidsliv. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid viser til den totale innsatsen i samfunnet, fra myndighetsnivå til virksomhetsnivå, for å skape et godt arbeidsmiljø.