Gå til innhold
Meny

Varsling av kritikkverdige forhold

Varslingsrutiner som er godt kjent blant alle ansatte i virksomheten er et viktig virkemiddel for å avdekke kritikkverdige forhold som bør utbedres.

Ved å etablere varslingsrutiner og oppfordre de ansatte til å varsle signaliserer arbeidsgiver at det er i arbeidsgivers interesse å motta et varsel dersom man avdekker kritikkverdige forhold i virksomheten. Forskning fra Fafo [1] viser at ansatte i virksomheter med etablerte varslingsrutiner i større grad varsler og i større grad får endret kritikkverdige forhold. I tillegg blir de i mindre grad gjenstand for gjengjeldelser. Forskningen viser at det hyppigst blir varslet om destruktiv ledelse, mobbing og trakassering, brudd på etiske retningslinjer og forhold som kan medføre fare for liv eller helse.

Arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten (arbeidsmiljøloven § 2A-1) uten risiko for represalier (arbeidsmiljøloven § 2A-2). Kritikkverdige forhold kan være arbeidsforhold som er i strid med lover og regler, virksomhetens retningslinjer eller en alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Arbeidsgivere med fem eller flere ansatte er pliktig å utarbeide rutiner og retningslinjer for varsling i samarbeid med de ansatte (arbeidsmiljøloven § 2 A 3).

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Trygstad, S. C., Ødegård A.M. Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv. Oslo: FAFO; 2016: 33