Gå til innhold
Meny

Helse og fravær

Et godt arbeidsmiljø kan beskytte mot og forebygge uhelse og plager. Samtidig er sammenhengen mellom arbeidsmiljøforhold og plager og sykdommer godt dokumentert. Vi vil her beskrive de mest utbredte og alvorlige helseplagene og -lidelsene blant de sysselsatte, og i hovedsak konsentrere oss om det som er arbeidsrelatert. Informasjonen om dette er i hovedsak selvrapportert og egenvurdert, men det finnes også registre hvor det ligger en medisinsk vurdering bak dette. Forekomsten av sykefravær, uførhet og annet frafall beskrives også.