Gå til innhold
Meny

Diabetes

Det finnes flere arbeidsrelaterte risikofaktorer for diabetes type 2.

Man skiller tradisjonelt mellom diabetes type 1 og type 2. Ved type 1 mangler kroppen insulin, og dette oppstår som oftest i barne- eller ungdomsalder. Sykdommen rammer i stor grad tilfeldig og kan per idag ikke forebygges. Ved type 2 blir man mindre følsom for insulin, og sykdommen oppstår oftest etter fylte 40 år. Det er en arvelig komponent, og kjente risikofaktorer er blant annet overvekt, inaktivitet og usunt kosthold. Det finnes også arbeidsrelaterte risikofaktorer, og sykdommen kan ofte forebygges.

En godt dokumentert arbeidsrelatert risikofaktor for diabetes type 2 er skift- og nattarbeid [1]. Årsakssammenhengen er komplisert, men kan blant annet involvere endret stoffskifte på grunn av døgnrytmeforstyrrelser. Risikoen øker med økende antall år i roterende skiftarbeid [2]. En stor svensk
populasjonsstudie viser høyest forekomst blant sjåfører og industriarbeidere (menn) og blant  industriarbeidere og kjøkkenassistenter (kvinner) [3]. En økt risiko kan skyldes eksponeringer både på og utenfor jobb.

Les mer Lukk

Diabetes behandlet i spesialisthelsetjenesten

Norsk pasientregister er et register som inneholder opplysninger om alle behandlinger i spesialisthelsetjenesten (dvs. sykehus og private avtalespesialister). Det er her ikke mulig å skille ut arbeidsrelaterte lidelser. I den grad overhyppighet av plager og sykdom påvises der hvor man også finner en høy eksponering for arbeidsmiljøfaktorer som kan forårsake disse, vil det være rimelig å tolke dette som et indirekte mål på arbeidsrelasjon.

Om statistikken

  1. Lie, J. A. S., Arneberg, L., Goffeng, L. O., Gravseth, H. M., Lie, A., Ljoså, C. H., Matre, D. Arbeidstid og helse. Oppdatering av en systematisk litteraturstudie. Oslo: STAMI-rapport; 2014

  2. Pan, A., Schernhammer, E. S., Sun, Q., Hu, F. B. Rotating night shift work and risk of type 2 diabetes: two prospective cohort studies in women.PLoS Med. 2011;8(12):e1001141

  3. Carlsson, S., Andersson, T., Talback, M., Feychting, M. Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation: results from all Swedish employees.Diabetologia. 2020;63(1):95