Gå til innhold
Meny

Arbeider alene

Å arbeide alene kan være en belastning, særlig dersom det skulle skje noe uventet. De to viktigste aspektene ved alenearbeid er sikkerhet/risiko for skade samt psykososiale og helsemessige konsekvenser.

Arbeidsgiver skal ifølge Arbeidsmiljøloven vurdere om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.  Det skal også sørges for at arbeidet er utformet slik at det gir mulighet for kommunikasjon og kontakt med andre medarbeidere i virksomheten.

Det finnes mange former for alenearbeid. For eksempel kan alenearbeid dreie seg om det å ha hjemmekontor, gå nattevakter i hjemmesykepleien eller kjøre langtransport. Noen arbeider alene mer eller mindre frivillig, andre ikke.

Økt bruk av teknologi og et arbeidsliv i stadig endring gjør at flere og flere arbeidstakere arbeider alene [1]. Forskning viser at arbeidstakere som arbeider mye alene er utsatt for høyere risiko i sitt arbeid, særlig knyttet til arbeidsulykker [2]. Eksempelvis er det å jobbe alene den største bidragsgivende faktoren for dødsulykker blant profesjonelle fiskere, for eksempel etter fall over bord [3]. Risikoen for å bli utsatt for vold er også høyere ved alenearbeid, sammenliknet med arbeidssituasjoner der flere ansatte er til stede [4].

Sosial isolasjon og manglende kontakt og kommunikasjon med andre kan gi arbeidsmiljøproblemer og risiko for helseskade. Det kan også føre til at arbeidstakere ønsker å slutte i jobben. Sosial støtte er også viktig i forebygging av helseskade på grunn av stress [5].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Huang, Y. H., Sinclair, R. R., Lee, J., McFadden, A. C., Cheung, J. H., Murphy, L. A. Does talking the talk matter? Effects of supervisor safety communication and safety climate on long-haul truckers’ safety performance.Accid Anal Prev. 2018;117:357

  2. Caffaro, F., Lundqvist, P., Micheletti Cremasco, M., Nilsson, K., Pinzke, S., Cavallo, E. Machinery-Related Perceived Risks and Safety Attitudes in Senior Swedish Farmers.J Agromedicine. 2018;23(1):78

  3. Lucas, D. L., Case, S. L. Work-related mortality in the US fishing industry during 2000-2014: New findings based on improved workforce exposure estimates.Am J Ind Med. 2018;61(1):21

  4. Svalund, J. Vold og trusler om vold i offentlig sektor. Oslo: Fafo; 2009: 2009:30

  5. Alenearbeid Arbeidstilsynet; ; Tilgjengelig fra: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/alenearbeid/.