Gå til innhold
Meny

Feilhandlingskonsekvenser

For den yrkesaktive kan det være en belastning å vite at eventuelle feil som blir begått, kan sette andre menneskers liv og helse i fare.

Konsekvensene av feilhandlinger i arbeidet kan variere fra å utgjøre liten eller ingen skade til å ha potensielt dødelig konsekvenser for andre mennesker

Vi finner alvorlige feilhandlingskonsekvenser særlig innen transportyrker og i helsevesenet. Forskning gjennomført blant helsepersonell har vist at ansatte som har vært involvert i en hendelse som resulterte i en skade på en pasients liv eller helse rapporterte høyere nivå av stress og angst i arbeidet sammenlignet med ansatte som ikke hadde vært involvert i slike typer hendelser [1].

Årsakene til feilhandlinger kan være mange og komplekse, og forskningen på området har skilt mellom aktive og latente feilhandlinger [2]. Aktive feil knyttes til handlinger som for eksempel at arbeidstakeren bevisst unnlater å følge regler og prosedyrer. Latente feilhandlinger antas å være forårsaket av organisatoriske faktorer, som for eksempel for høy arbeidsmengde, manglende opplæring og dårlig vedlikehold av systemer og utstyr [3].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Winning, A. M., Merandi, J. M., Lewe, D., Stepney, L. M. C., Liao, N. N., Fortney, C. A., Gerhardt, C. A. The emotional impact of errors or adverse events on healthcare providers in the NICU: The protective role of coworker support.J Adv Nurs. 2018;74(1):172

  2. Reason, J. Managing the Risks of Organizational Accidents.London: Routledge; 2016

  3. Kalra, J. Medical errors: an introduction to concepts.Clin Biochem. 2004;37(12):1043