Gå til innhold
Meny

Muskel- og skjelettsmerter

Muskel- og skjelettsmerter har stor betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Både mekaniske og psykososiale arbeidsmiljøforhold er av betydning.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter indikerer at faktorer i arbeidsmiljøet enten er en mulig direkte årsak til plagene, eller at de bidrar til å forverre allerede eksisterende plager. Tradisjonelt sett har arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter blitt forbundet med mekaniske arbeidsbelastninger som ugunstige arbeidsstillinger, gjentakende bevegelser og tunge løft [1]. Senere års forskning viser at også organisatoriske og psykososiale faktorer på arbeidsplassen er av betydning. Tidspress, rollekonflikter og lav jobbkontroll har betydning for muskel- og skjelettsmerter.

Studier av den norske yrkesbefolkningen har vist at stor arbeidsmengde, lite støttende ledelse samt arbeid med bøyd nakke og løft i ubekvemme stillinger er de viktigste risikofaktorene for muskel- og skjelettsmerter [2][3].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Sykefravær grunnet muskel- og skjelettlidelser

Sykefraværet kan være en konsekvens av at muskel- og skjelettplagene gjør det vanskelig å utføre de arbeidsoppgavene som kreves i jobben. Muskel- og skjelettlidelser utgjør den største andelen av det legemeldte sykefraværet i Norge. Forskning viser at det er et betydelig potensial for å redusere sykefravær [4][5][6]. Dette potensialet ligger blant annet på hver enkelt arbeidsplass i form av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Oppbrukte sykepengerettigheter grunnet muskel- og skjelettlidelser

Dersom en sykmeldt person ikke har kommet tilbake i arbeid innen ett år, er sykepengerettighetene brukt opp. Oppbrukte sykepengerettigheter gir informasjon om hvilke grupper som kan være på vei ut av arbeidslivet.

Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Sterud, T., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Occup Environ Med. 2013;70(5):296

  3. Sterud, T., Johannessen, H. A., Tynes, T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway.Int Arch Occup Environ Health. 2014;87(5):471

  4. Knardahl, Stein, Sterud, Tom, Nielsen, Morten Birkeland, Nordby, Karl-Christian Arbeidsplassen og sykefravær-Arbeidsforhold av betydning for sykefravær.Tidsskrift for velferdsforskning. 2016;19(02):179

  5. Sterud, T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.Eur J Public Health. 2014;24(1):111

  6. Aagestad, C., Johannessen, H. A., Tynes, T., Gravseth, H. M., Sterud, T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway.J Occup Environ Med. 2014;56(8):787