Gå til innhold
Meny

Smerter i beina

Tunge løft, tungt fysisk arbeid og arbeid på huk eller knær kan føre til smerter i hofter, bein, knær eller føtter.

Beina våre bærer hele kroppen når vi står og går, og skal tåle mye belastning gjennom et helt liv. Det er et komplekst samspill mellom hofter, knær og føtter, både når det gjelder bevegelser og belastninger. Selve leddene og omliggende strukturer, som muskler, sener og fettposer, er utsatt for overbelastning og slitasje over tid. Dette kan blant annet føre til smerter i form av artrose eller betennelser.

Tunge løft, tungt fysisk arbeid og arbeid på huk eller knær er arbeidsmiljøeksponeringer som har vist seg å ha sammenheng med smerter i hofter eller knær[1][2]. Disse eksponeringene kan øke risikoen for utvikling av artrose over tid. Artrose kalles også for slitasjegikt, og er en tilstand der brusken i leddene gradvis slites ned. Artrose kan blant annet føre til smerte, hevelse, stivhet og innskrenket bevegelighet. Risikoen for artrose øker med økt belastning og kraftbruk, og over tid gjennom en yrkeskarriere[3]. Vi ser også at kombinasjonen av disse eksponeringene øker risikoen, som arbeid på huk eller knær kombinert med hyppige tunge løft[4].

Når det gjelder langvarig stående arbeid og sammenheng med smerter i beina, er ikke forskningen entydig[1][4].

Les mer Lukk
Finn ditt yrke / din næring Om statistikken

Slitasjegikt (artrose) i hofte eller kne behandlet i spesialisthelsetjenesten

Muskel- og skjelettdiangoser brukes i henvisninger til spesialisthelsetjenesten, som behandling ved sykehus, poliklinikker og hos private spesialister. De fleste vil oppleve muskel- og skjelettsmerter en eller flere ganger i livet, men en henvisning til spesialisthelsetjenesten indikerer en mer alvorlig smertetilstand.

Om statistikken

  1. Veiersted KB, Knardahl S, Wærsted M. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel-og skjelettplager – en kunnskapsstatus. Rapport nr. 6 [Internett]. Oslo: STAMI-rapport; 2017 [hentet 5. oktober 2022]; Tilgjengelig fra: https://stami.brage.unit.no/stami-xmlui/handle/11250/2477382.

  2. Gignac, M. A. M., Irvin, E., Cullen, K., Van Eerd, D., Beaton, D. E., Mahood, Q., McLeod, C., Backman, C. L. Men and Women’s Occupational Activities and the Risk of Developing Osteoarthritis of the Knee, Hip, or Hands: A Systematic Review and Recommendations for Future Research.Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(3):378

  3. Bergmann, A., Bolm-Audorff, U., Krone, D., Seidler, A., Liebers, F., Haerting, J., Freiberg, A., Unverzagt, S. Occupational Strain as a Risk for Hip Osteoarthritis.Dtsch Arztebl Int. 2017;114(35-36):581

  4. Canetti, E. F. D., Schram, B., Orr, R. M., Knapik, J., Pope, R. Risk factors for development of lower limb osteoarthritis in physically demanding occupations: A systematic review and meta-analysis.Appl Ergon. 2020;86:103097