Gå til innhold
Meny

Psykiske plager

Psykiske plager og sykdommer kjennetegnes av tilstedeværelsen av ulike plagsomme symptomer som nedstemthet, bekymring, uro og søvnvansker. Både alvorlige enkelthendelser på jobben og en jobbsituasjon som over tid gjør at man utsettes for ugunstige organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktor kan forverre eller forårsake plagene. Dersom enkelte symptomer blir veldig sterke eller flere symptomer opptrer samtidig kan dette bli så plagsomt at det går utover funksjonsevnen og muligheten til å utføre jobben uten tilpasninger. Psykiske plager og sykdom er en av de viktigste årsakene til sykefravær og frafall i Norge og har et høyt forebyggingspotensial.