Gå til innhold
Meny

Datakjelder

NOA samanfattar arbeidsmiljø- og helsetilstanden, sjukefråvær og fråfall frå arbeidslivet ved å samanlikne data frå ei rekkje datakjelder. Her finn du ei kort skildring av dei mest sentrale kjeldene.