Gå til innhold
Meny

SSB Statistikkbanken

Statistikkbanken er SSBs opne database der ein kan finna ei stor mengd informasjon. Her er det over 6000 tabellar. Databasen har oppdateringar nesten kvar dag.

Enkelte av våre data er henta direkte frå Statistikkbanken (SSB). Det gjeld mellom anna opplysningar om melde arbeidsskadar. I Statistikkbanken finn ein også dei viktigaste tala frå Nasjonalregnskapet, som er ei oversikt over hovudstorleikane i norsk økonomi. Me har nytta tal frå Nasjonalregnskapet mellom anna for å visa utviklinga i næringsstrukturen.

Her får du ei innføring i bruk av Statistikkbanken (SSB).