Gå til innhold
Meny

Hjemmetjenesten

Næringsgruppen omfatter pleie- og helsehjelp til hjemmeboende. Det er om lag 53 000 sysselsatte og her finner du mer om næringsgruppenes sammensetning.

En arbeidsmiljøprofil gir et oversiktsbilde over utfordringer i yrkes- og næringsgrupper. Figuren viser hvordan sysselsatte i gruppen opplever utvalgte arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsrelaterte helseutfall, sammenlignet med gjennomsnittet for alle sysselsatte. Søyler som peker mot høyre vil si at gruppen er mer utsatt enn gjennomsnittet. Peker søylen mot venstre, er de mindre utsatt. Velg Om statistikken over figuren for mer informasjon.

Om statistikken