Vitenskapelige publikasjoner

Et helt sentralt spørsmål som ligger til grunn for NOAs utvikling av indikatorer og NOAs arbeidsmiljøovervåking er i hvilken grad helseplager, sykdom og skader i yrkespopulasjonen kan tilskrives ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet. Som en tilnærming til dette spørsmålet har NOA i flere vitenskapelige publikasjoner beregnet tilskrivbar risiko i yrkespopulasjonen, dvs. at en tar hensyn til både hvor stor andel av yrkespopulasjonen som er eksponert for en gitt arbeidsmiljøfaktor, og sannsynligheten for å utvikle sykdom gitt at man er eksponert. Tilskrivbar risiko er et mål som kan brukes for å anslå hvor mye sykdom som kan forebygges ved å redusere forekomsten av arbeidsmiljøfaktoren.

NOAs vitenskapelige publikasjoner:

 1. Tynes T, Løvseth EK, Johannessen HA, Sterud T, Skogstad M. Interaction of smoking on respiratory effects of occupational dust exposure: a prospective population study among Norwegian men. ERJ Open Research, 2018. Jun 26;4(2)
 2. Sterud T, Johannessen HA. Influence of occupational factors on regional differences in sick leave: A prospective population study. Scand J Public Health, 2018. 46(3): p. 314-320.
 3. Johannessen HA, Sterud, T. Psychosocial factors at work and sleep problems: a longitudinal study of the general working population in Norway. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2017. 90(7): p. 597-608.
 4. Sterud T,  Johannessen HA, Tynes T. Do Work-Related Mechanical and psychosocial Factors Contribute to the Social Gradient in Low Back Pain?: A 3-Year Follow-Up Study of the General Working Population in Norway. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Jul 1;41(13):1089-95.
 5. Aagestad CTyssen R, Sterud T. Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population. BMC Public Health. 2016 Mar 8;16(1):235. 
 6. Skogstad M, Johannessen HA, Tynes T, Mehlum I, Nordby K, Lie A. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise. Occupational Medicine (Lond). 2016;66(1):10-6.
 7. Alfonso JH, Thyssen JP, Tynes T,  Mehlum I, Johannessen HASelf-reported occupational skin exposures and risk of physician-certified long-term sick leave: a prospective study of the general working population of Norway. Acta Derm Venereol. 2016 Mar;96(3):336-40
 8. Alfonso JH, Thyssen JP, Tynes T, Mehlum IS, Johannessen HA. Self-reported Occupational Exposure to Chemical and Physical Factors and Risk of Skin Problems: A 3-year Follow-up Study of the General Working Population of Norway. Acta Dermato-Venereologica. 2015;95(8):959-62
 9. Lie A, Skogstad M, Johannessen HA, Tynes T, Mehlum IS, Nordby KC, Engdahl B, Tambs K. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2016. 89(3): p. 351-72.
 10. Stocks SJ, McNamee R, van der Molen HF, Paris C, Urban P, Campo G, Sauni R, Martínez Jarreta B, Valenty M, Godderis L, Miedinger D, Jacquetin P, Gravseth HM, Bonneterre V, Telle-Lamberton , Bensefa-Colas L, Faye S, Mylle G, Wannag A, Samant Y, Pal T, Scholz-Odermatt S, Papale A, Schouteden M, Colosio C, Mattioli S, Agius R; Working Group 2; Cost Action IS 2002. Trends in incidence of occupational asthma, contact dermatitis, noise-induced hearing loss, carpal tunnel syndrome and upper limb musculoskeletal disorders in European countries from 2000 to 2012. Occupational and Environmental Medicine, 2015;72(4):294-303.
 11. Johannessen HA, Gravseth HM, Sterud T. Psychosocial factors at work and occupational injuries: a prospective study of the general working population in Norway. American Journal of Industrial Medicine 2015;58(5):561-67.
 12. Formazin M, Burr H, Aagestad C, Tynes T, Thorsen SV, Perkio-Makela M, Díaz Aramburu CI, Pinilla García FJ, Galiana Blanco L, Vermeylen G, Parent-Thirion A, Hooftman W, Houtman I. Dimensional comparability of psychosocial working conditions as covered in European monitoring questionnaires. BMC Public Health 2014;14(1):1251.
 13. Sterud T. Work-related gender differences in physician-certified sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2014;40(4):361-9.
 14. Sterud T. Work-related mechanical risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. European Journal of Public Health. 2014;24(1):111-6.
 15. Sterud T, Johannessen HA. Do work-related mechanical and psychosocial factors contribute to the social gradient in long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 2014;42(3):329-34.
 16. Sterud T, Johannessen HA, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for neck/shoulder pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2014;87(5):471-81.
 17. Aagestad C, Johannessen HA, Tynes T, Gravseth HM, Sterud T. Work-related psychosocial risk factors for long-term sick leave: a prospective study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine/American College of Occupational and Environmental Medicine. 2014;56(8):787-93.
 18. Aagestad C, Tyssen R, Johannessen HA, Gravseth HM, Tynes T, Sterud T. Psychosocial and organizational risk factors for doctor-certified sick leave: a prospective study of female health and social workers in Norway. BMC Public health. 2014;14:1016.
 19. Alfonso JH, Løvseth EK, Samant Y, Holm JO. Work-related skin diseases in Norway may be underreported: data from 2000 to 2013. Contact Dermatitis. 2015;72(5);409-12.
 20. Johannessen HA, Tynes T, Sterud T. Effects of occupational role conflict and emotional demands on subsequent psychological distress: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine. 2013;55(6):605-13.
 21. Sterud T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for work disability: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2013;39(5):468-76.
 22. Sterud T, Tynes T. Work-related psychosocial and mechanical risk factors for low back pain: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Occupational and Environmental Medicine. 2013;70(5):296-302.
 23. Tynes T, Johannessen HA, Sterud T. Work-related psychosocial and organizational risk factors for headache: a 3-year follow-up study of the general working population in Norway. Journal of Occupational and Environmental Medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine. 2013;55(12):1436-42.