Gå til innhold
Meny

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

For å finne det yrket eller den næringen du leter etter, må du vite hvilken yrkesgruppe eller næringsgruppe de ligger under. På denne siden kan du søke etter yrker og næringer og finne hvilken yrkes- eller næringsgruppe de tilhører.

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø (LKU-A) er grunnlaget for det meste av statistikken vi presenterer. Dersom det er for få respondenter, blir svarene sensurert. Mange yrker og næringer må derfor presenteres i større yrkes- og næringsgrupper.

For å overvåke arbeidsmiljøet har vi opprettet 47 yrkesgrupper og 29 næringsgrupper. Disse gruppene er basert på standardiserte yrkes- og næringskoder. Flere yrker og næringer er plassert i større yrkes- og næringsgrupper for å få nok respondenter til å kunne presentere statistikk.

Yrke

Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved mange likhetstrekk danner et yrke. Yrkesgruppering vil si at en grupperer sammen ensartete arbeidsoppgaver, og at en legger mindre vekt på utdanning, yrkesstatus (lønnstaker/selvstendig) eller næring. Norsk standard for yrkesklassifisering basert på ISCO-08, som er den internasjonale klassifiseringer utarbeidet av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Denne har fått navnet STYRK-08.

Næring

Næring er en beskrivelse av en enhets aktivitet og tildeles på grunnlag av den virksomhet/art/bransje enheten i hovedsak tilhører. Næring fastsettes etter gjeldende Standard for næringsgruppering EUs standard NACE. Den danner grunnlag for koding av enheter etter viktigste aktivitet i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og for enheter i Enhetsregisteret.

Her kan du lese mer om yrker og næringer.

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier. På mobil kan du trykke på søylene. Vi anbefaler at du snur mobilen horisontalt når du leser figurene.

Alle figurer kan fritt lastes ned til eget bruk dersom du henviser til STAMI, NOA.

  • Bilde: Trykk på «last ned» og velg «bilde» for å laste ned PNG-fil av figuren. Dette kan gjøres for alle fanene.
  • Tabell: Trykk på «last ned» og velg «tabell» for å laste ned tallmaterialet til et regneark. Du må markere figuren du ønsker å laste ned ved å trykke på den, for eksempel ved å trykke på en søyle eller et yrke. Dersom det er flere figurer i samme fane, vil kun tallene til markert figur lastes ned.

Dersom figurene virker uklare, for eksempel at det er vanskelig å lese tekst, anbefaler vi at størrelsen på tekst, apper og andre elementer settes til 100 prosent (skalering). Dette finner du i skjerminnstillingene på din datamaskin. Oppdater deretter siden i din nettleser.

Manglende verdier skyldes for få respondenter i datamaterialet eller for få utsatte i gruppen. Dette vil ofte være markert med * i figurene. Av personvernhensyn rapporterer vi kun tall dersom det er fire eller flere personer innen svarkategorien som er presentert.

Sysselsatte omfatter alle personer som har inntekt fra arbeid, det vil være både ansatte eller lønnstakere og selvstendig næringsdrivende (eiere).

Ansatte eller lønnstakere er personer som mottar lønn som vederlag for arbeidsoppdrag og som er i et ansettelsesforhold til sin arbeidsgiver.

Selvstendig næringsdrivende er sysselsatte som driver en bedrift for egen regning og risiko. Virksomheten må ha en viss aktivitet og omfang, og være egnet til å gå med overskudd.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Les mer om STAMI på STAMI sine nettsider.

NOA er Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ved STAMI. Her kan du lese mer om NOA.

Hvordan bruke nettstedet

Lurer du på hvordan du skal finne det du leter? Her får du noen tips om hva som finnes på nettstedet, og hvordan du kan finne det.