Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen undervisning – videregående skole

Om lag 224 000 personer jobber innen undervisning. Flest jobber som lærer i grunnskole, på videregående skole eller ved universitet/høgskole.

67 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

79 % har minst ett års utdanning fra universitet eller høyskole

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

69 % må forholde seg til ny teknologi

ALLE SYSSELSATTE:
58 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen undervisning

Innen undervisning oppgis 2 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

31 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med elever/studenter og foresatte
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra andre
 • det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • psykiske helseplager

36 %

 

Alle
sysselsatte:

28 %

Opplever konflikter på arbeidsplassen

Knyttet til
 • at man ofte eller av og til har ubehagelige konflikter med elever, foresatte, kolleger eller leder
Kan føre til
 • psykiske og fysiske helseplager
 • søvnproblemer
 • at man ønsker å slutte i jobben

16 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har opplevd vold eller trusler

Knyttet til
 • trusler fra elever, foresatte eller andre på arbeidsplassen
 • håndtering av utagerende elever
 • slag, spark, dytting, lugging og biting
 • vold som gir synlige merker
Kan føre til
 • skader
 • søvnvansker
 • psykiske helseplager
 • at man ønsker å slutte i jobben

39 %

 

Alle
sysselsatte:

29 %

Får sjeldent/aldri tilbakemelding på utført arbeid

Knyttet til
 • Får sjeldent eller aldri tilbakemeldinger fra ledere, verken med positivt eller negativt innhold
Kan føre til
 • redusert motivasjon og jobbtilfredshet
 • psykiske og fysiske helseplager

19 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever at jobben forstyrrer privatlivet

Knyttet til
 • forberedelser og etterarbeid utenom ordinær arbeidstid
 • å sette grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe
 • å bli kontaktet eller være tilgjengelighet for elever og foresatte etter ordinær arbeidstid
Kan føre til
 • mindre tid og overskudd til å håndtere plikter og forventninger på hjemmebane
 • redusert jobbtilfredshet
 • at man ønsker å slutte i jobben

35 %

 

Alle
sysselsatte:

27 %

Opplever dårlig inneklima

Knyttet til
 • dårlig ventilasjon, tørr luft, trekk og dårlig inneklima ellers
Kan føre til
 • ubehag og mistrivsel som kan påvirke prestasjoner eller arbeidsevne

30 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Jobber stående

Knyttet til
 • at mye av undervisningen foregår stående 
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg

Helseutfall innen undervisning

31 %

er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uken

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

34 %

oppgir søvnplager

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

37 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

24 %

oppgir psykiske plager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

44 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet innen varehandel

Om lag 298 000 personer jobber innen varehandel (uten bilhandel). Flest jobber som butikkmedarbeider, selger eller leder.

50 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

19 % er yngre enn 25 år

ALLE SYSSELSATTE:
10 %

79 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

39 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen varehandel

I varehandel oppgis 1 av 3 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

46 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Jobber stående

Knyttet til
 • at mye av arbeidet foregår stående uten mulighet for hvile, for eksempel ved skranke eller i butikk
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg

5 %

 

Alle
sysselsatte:

4,5 %

Opplever uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • kommentarer om kropp og utseende
 • nærgående blikk
 • fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

34 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Har monotone arbeidsoppgaver

Knyttet til
 • arbeidsoppgaver som gjentas store deler av dagen
 • begrensede muligheter for faglig utvikling
Kan føre til
 • redusert trivsel og motivasjon

23 %

 

Alle
sysselsatte:

20 %

Løfter tungt

Knyttet til
 • løft eller forflytning av varer og gjenstander over 20 kg
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende muskel- og skjelettplager

19 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • varehåndtering og rydding i høye hyller eller stativ

   

Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

2,6 %

 

Alle
sysselsatte:

1,9 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting fra leder

Knyttet til
 • at man over tid utsettes for negativ behandling fra leder
 • situasjoner der den som rammes har vanskelig for å forsvare seg
Kan føre til
 • psykiske helseplager

24 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

Helseutfall innen varehandel

36 %

oppgir smerter i beina

3 av 7

oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

26 %

oppgir psykiske plager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager og sykdommer

42 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

31 %

oppgir hodepine

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

20 %

oppgir armsmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

Fraværsskader

Risikoen for fraværsskader er noe høyere enn gjennomsnittet for alle bransjer

Les mer om arbeidsskader

Mer om bransjen

 • 28 % jobber alene
 • 30 % oppgir at de er medlem av en fagforening

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet innen undervisning – grunnskole

Om lag 224 000 personer jobber innen undervisning. Flest jobber som lærer i grunnskole, på videregående skole eller ved universitet/høgskole.

67 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

79 % har minst ett års utdanning fra universitet eller høyskole

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

69 % må forholde seg til ny teknologi

ALLE SYSSELSATTE:
58 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen undervisning

Innen undervisning oppgis 2 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

31 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med elever/studenter og foresatte
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra andre
 • det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • psykiske helseplager

36 %

 

Alle
sysselsatte:

28 %

Opplever konflikter på arbeidsplassen

Knyttet til
 • at man ofte eller av og til har ubehagelige konflikter med elever, foresatte, kolleger eller leder
Kan føre til
 • psykiske og fysiske helseplager
 • søvnproblemer
 • at man ønsker å slutte i jobben

16 %

 

 

 

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har opplevd vold eller trusler

Knyttet til
 • trusler fra elever, foresatte eller andre på arbeidsplassen
 • håndtering av utagerende elever
 • slag, spark, dytting, lugging og biting
 • vold som gir synlige merker
Kan føre til
 • skader
 • søvnvansker
 • psykiske helseplager
 • at man ønsker å slutte i jobben

I grunnskolen oppgir 29 % at de har vært utsatt for vold eller trusler. Fysiske skader ved vold utøvd av barn er vanligvis begrenset, men håndtering av utagerende barn kan være svært mentalt belastende.

39 %

 

Alle
sysselsatte:

29 %

Får sjeldent/aldri tilbakemelding på utført arbeid

Knyttet til
 • Får sjeldent eller aldri tilbakemeldinger fra ledere, verken med positivt eller negativt innhold
Kan føre til
 • redusert motivasjon og jobbtilfredshet
 • psykiske og fysiske helseplager

19 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever at jobben forstyrrer privatlivet

Knyttet til
 • forberedelser og etterarbeid utenom ordinær arbeidstid
 • å sette grenser for når, hvor og hvor mye man skal jobbe
 • å bli kontaktet eller være tilgjengelighet for elever og foresatte etter ordinær arbeidstid
Kan føre til
 • mindre tid og overskudd til å håndtere plikter og forventninger på hjemmebane
 • redusert jobbtilfredshet
 • at man ønsker å slutte i jobben

35 %

 

Alle
sysselsatte:

27 %

Opplever dårlig inneklima

Knyttet til
 • dårlig ventilasjon, tørr luft, trekk og dårlig inneklima ellers
Kan føre til
 • ubehag og mistrivsel som kan påvirke prestasjoner eller arbeidsevne

30 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Jobber stående

Knyttet til
 • at mye av undervisningen foregår stående
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg

Blant grunnskolelærere oppgir 47 % at de jobber stående mesteparten av arbeidsdagen.

Helseutfall innen undervisning

31 %

er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uken

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

34 %

oppgir søvnplager

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

37 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

24 %

oppgir psykiske plager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

44 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet på sykehus

Om lag 115 000 jobber på sykehus. Flest jobber som sykepleier eller lege.

77 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

79 % har minst ett års utdanning fra universitet eller høyskole

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

39 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

61 % jobber turnus

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet på sykehus

På sykehus oppgis 1 av 4 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

41 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • Nær kontakt med pasienter og pårørende
 • Sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse, og oppgitthet fra pasienter og pårørende
 • Det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • Økt risiko for psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær.

37 %

 

Alle
sysselsatte:

16  %

Opplever høye jobbkrav og lav jobbkontroll

Knyttet til
 • Stor arbeidsmengde, høyt jobbtempo og samtidig liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall.

18 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Løfter i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • Pasienter som skal løftes og forflyttes
 • Tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • Flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men tilsammen utgjør uheldig belastning
Kan føre til
 • Økt risiko for å pådra seg akutte ryggsmerter. Disse kan være forbigående, men over tid utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær.

18 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • har vært utsatt for vold eller trusler
 • Vold og/eller trusler om vold fra pasienter eller pårørende
 • Slag, spark, dytting og lugging
Kan føre til
 • Økt risiko for skader, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær. Vanlig å tenke at man ønsker å slutte i jobben.

11 %

 

Alle
sysselsatte:

5%

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • Negativ, uoppfordret og ensidig seksuell oppmerksomhet
 • Kommentarer om kropp og utseende
 • Nærgående blikk
 • Fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • Fysiske og psykiske helseplager, nedsatt trivsel, redusert engasjement og ønske om å slutte i jobben.

48 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Utfører vått arbeid

Knyttet til
 • Hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe eller desinfeksjonsmidler
 • Langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • Arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem.

Helseutfall

44 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

5 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

33 %

oppgir søvnplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

32 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine og migrene

14 %

oppgir hudplager

3 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

28 %

er psykisk utmattet etter jobb minst en gang i uka

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

Mer om bransjen

 • 88 % jobber i offentlig sektor
 • På sykehus er andelen som jobber deltid noe høyere enn gjennomsnittet for alle bransjer

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet på sykehjem

Om lag 156 000 jobber på sykehjem eller i andre pleie- og omsorgsinstitusjoner. Flest jobber som pleie- og omsorgsarbeider eller sykepleier.

80 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

58 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

81 % jobber turnus

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

31 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet på sykehjem

På sykehjem oppgis 2 av 5 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

49 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • Nær kontakt med beboere og pårørende
 • Sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra beboere og pårørende
 • Det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • Økt risiko for psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær.

39 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • Få muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Liten mulighet til å påvirke eget arbeidstempo
 • Liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall.

34 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • Vold og/eller trusler om vold fra beboere eller pårørende
 • Slag, spark, dytting og lugging
Kan føre til
 • Økt risiko for skader, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær.
 • Vanlig å tenke at man ønsker å slutte i jobben.

21 %

 

Alle
sysselsatte:

12  %

Opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • Håndtering av motstridende forespørsler og forventninger fra beboere, pårørende, ledere og kolleger
 • Opplevelsen av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • Mangel på tilstrekkelige hjelpemidler eller ressurser til å utføre arbeidsoppgaver
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall

32 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Løfter i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • Beboere som skal løftes og forflyttes
 • Tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • Flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men tilsammen utgjør uheldig belastning
Kan føre til
 • Økt risiko for å pådra seg akutte ryggsmerter. Disse kan være forbigående, men over tid utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær

79 %

 

Alle
sysselsatte:

18 %

Er i kontakt med kroppsvæsker

Knyttet til
 • Daglig stell av beboere.
 • Blod, spytt, avføring og urin.
Kan føre til
 • Smitte fra sykdomsfremkallende stoffer som bakterier og virus.

19 %

 

Alle
sysselsatte:

5%

Utsettes for uønsket seksuelle oppmerksomhet

Knyttet til
 • Negativ, uoppfordret og ensidig seksuell oppmerksomhet
 • Kommentarer om kropp og utseende
 • Nærgående blikk
 • Fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • Fysiske og psykiske helseplager, nedsatt trivsel, redusert engasjement og ønske om å slutte i jobben

Helseutfall

Høyt sykefravær

Sykefraværet er relativt høyt sammenlignet med gjennomsnittet for alle bransjer

Les mer om sykefravær

31 %

er psykisk utmattet etter jobb minst én gang i uken

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

17 %

oppgir hudplager

3 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

43 %

oppgir søvnplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

46 %

oppgir ryggsmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

51 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

2 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Mer om bransjen

 • 66 % har videregående skole eller kortere utdanning
 • Om lag 9 av 10 jobber i offentlig sektor

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet innen sjøfart og luftfart

Om lag 25 000 personer jobber innen sjøfart og luftfart. Flest jobber som lager- eller transportmedarbeider, skipsbefal, flyger eller mekaniker.

74 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

75 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

49 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen sjøfart og luftfart

I sjøfart og luftfart oppgis 3 av 8 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

27 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet motorer, maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy
 • økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes eller varselsignaler overdøves

33 %

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Utsettes for vibrasjoner

Knyttet til
 • vedvarende helkroppsvibrasjoner fra kjøretøy og fartøy som båter, skip og fly
 • hånd- eller armvibrasjoner fra maskiner eller håndholdt verktøy
Kan føre til
 • korsryggssmerter
 • kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer

43 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan puste inn gass, støv eller kjemikalier

Knyttet til
 • eksos fra maskiner og fartøy
 • gass/damp fra kjemikalier som løsemidler, oljer og avfettingsmidler
 • røyk/avgasser
 • støv/partikler fra mekaniske prosesser
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

47 %

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • at man i det daglige har hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, løsemidler, avfettingsmidler eller oljer
Kan føre til
 • hudplager og eksem
 • at enkelte stoffer tas opp i blodbanen og slik kan føre til skade andre steder i kroppen

21 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • arbeid med løftede armer uten støtte
 • reparasjon, montering, overflatebehandling og bruk av håndholdte verktøy over skulderhøyde
 • håndtering av gjenstander i høye hyller
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

21 %

 

Alle
sysselsatte:

5 %

Jobber lange arbeidsuker

Knyttet til
 • arbeidsuker over 48 timer
Kan føre til
 • redusert arbeidsevne
 • økt risiko for arbeidsskader, hjerte- og karsykdom og psykiske plager

24 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever jobbusikkerhet

Knyttet til
 • opplevd fare for å miste jobben på grunn av nedleggelser, nedbemanning eller andre årsaker
Kan føre til
 • søvnforstyrrelser og psykiske plager
 • lav trivsel og tillit til arbeidsplassen
 • intensjoner om å slutte i jobben

13 %

 

Alle
sysselsatte:

8 %

Opplever konflikter med leder

Knyttet til
 • å ofte eller av og til ha ubehagelige konflikter med leder
 • at leder ikke behandler ansatte rettferdig/upartisk
 • kan også innebære at man får lite støtte og hjelp av leder og at arbeidsresultater sjelden/aldri blir verdsatt
Kan føre til
 • økt risiko for muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager
 • nedsatt produktivitet, trivsel og ønske om å slutte i jobben

Helseutfall innen sjøfart og luftfart

17 %

oppgir øresus eller nedsatt hørsel

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

13 %

oppgir hudplager

3 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

28 %

opplever at det er økt risiko for å bli utsatt for er ulykke på jobb

Les mer om opplevd skaderisiko

62 %

opplever at liv og helse settes i fare ved feilhandling

Les mer om feilhandlingskonsekvenser

Mer om bransjen

 • 46 % har opplevd nedbemanning i egen virksomhet i perioden 2016 til 2019
 • 61 % jobber i virksomheter med mer enn 200 ansatte

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet innen passasjertransport på vei og bane

Om lag 35 000 personer jobber i passasjertransport som buss, trikk, bane, drosje og tog

82 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

89 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

34 % er over 55 år

ALLE SYSSELSATTE:
20 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen passasjertransport på vei og bane

I passasjertransport oppgis 3 av 5 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

51 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • Liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver
 • Liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • Få muligheter til utnytte kompetanse eller oppnå faglig utvikling
Kan føre til
 • Økt risiko for en rekke helseproblemer, som muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager, som over tid kan føre til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

29 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Opplever ubalanse mellom innsats og belønning i jobben

Knyttet til
 • at man opplever at innsatsen man legger ned ikke belønnes med tilstrekkelig lønn, anerkjennelse, jobbsikkerhet eller status
Kan føre til
 • Økt risiko for psykiske helseproblemer, søvnplager, sykefravær og medvirkende årsak til frafall fra arbeidslivet.

29 %

 

Alle
sysselsatte:

28 %

Opplever konflikter på arbeidsplassen

Knyttet til
 • Ubehagelige situasjoner og konflikter med kunder, kollega eller leder
 • Vold eller trusler om vold
 • Uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Undertrykkelse av egne følelser som irritasjon og oppgitthet
Kan føre til
 • Økt risiko for skader, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager og sykefravær.
 • Vanlig å tenke at man ønsker å slutte i jobben.

70 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Har monotone arbeidsoppgaver

Knyttet til
 • Gjentagende arbeid med ensidige arm- eller håndbevegelser
 • Stillesittende arbeid mesteparten av arbeidsdagen
Kan føre til
 • Økt risiko for plager i nakke, armer og hender, og kan på sikt øke sykefraværet. Kan også føre til redusert trivsel og frafall pga. helseproblemer.

22 %

 

Alle
sysselsatte:

5 %

Utsettes for helkroppsvibrasjoner

Knyttet til
 • Vedvarende vibrasjoner fra kjøretøy som buss eller tog, som påvirker hele kroppen
Kan føre til
 • Økt risiko for korsryggssmerter og medvirkende årsak til frafall.

46 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Opplever risiko for arbeidsulykke

Knyttet til
 • Opplevelsen av å kunne bli utsatt for en arbeidsskade eller arbeidsulykke
 • Visshet om at feilhandlinger kan sette eget eller andres liv i fare
Kan føre til
 • Økt psykisk belastning, grunnet høy opplevelse av risiko.

Helseutfall innen passasjertransport

7 %

oppgir luftveisplager

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

33 %

oppgir smerter i beina

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

39 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

7 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Sykdommer

Diabetes, hjerte- og karsykdommer er mer utbredt blant de som jobber i passasjertransport på vei og bane sammenlignet med andre sysselsatte

Les mer om kroppslige plager og sykdommer

Mer om bransjen

 • Om lag 37 % er innvandrere
 • 62 % jobber skift
 • 41 % jobber natt

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet blant renholdere

Om lag 68 000 personer jobber som renholder.

72 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

51 % har grunnskole som høyeste utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
18 %

53 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

58 % er medlem i en fagforening

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

Viktige utfordringer i renholderes arbeidsmiljø

Blant renholdere oppgis 1 av 2 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

34 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver og egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske plager

74 %

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Utsettes for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og avfettingsmidler
 • langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem
 • økt risiko for å slutte i jobben

30 %

 

Alle
sysselsatte:

15 %

Opplever lave utviklingsmuligheter

Knyttet til
 • få muligheter for faglig utvikling
 • begrensede muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskaper og erfaring man har fått gjennom utdanning og arbeid
Kan føre til
 • begrensede muligheter til å mestre nye utfordringer på arbeidsplassen
 • redusert selvbestemmelse og lav jobbkontroll

42 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Jobber med gjentakende armbevegelser

Knyttet til
 • arbeid med ensidige arm- eller håndbevegelser som gjentas mesteparten av arbeidsdagen
Kan føre til
 • plager i nakke, armer og hender

33 %

 

Alle
sysselsatte:

18 %

Arbeider på huk eller knær

Knyttet til
 • rengjøring på gulvnivå og andre lave overflater
Kan føre til
 • akutte forbigående kne- og ryggsmerter
 • utvikling av langvarige kne- og ryggsmerter

17 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

Kan puste inn kjemikalier

Knyttet til
 • bruk av kjemiske produkter, som for eksempel rengjøringsmidler i sprayform
Kan føre til
 • luftveisplager, og over tid astma eller kols

34 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • arbeid med løftede armer uten støtte, som ved rengjøring av overflater i høyden

   

Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

16 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever lav lederstøtte

Knyttet til
 • at man får lite støtte og hjelp av leder
 • at arbeidsresultater sjelden/aldri blir verdsatt
 • at leder ikke behandler ansatte rettferdig/upartisk
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske plager

Helseutfall blant renholdere

49 %

oppgir ryggplager

5 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

48 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

5 av 6

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

36 %

oppgir armsmerter

3 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

42 %

oppgir smerter i beina

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

11 %

oppgir hudplager

3 av 8

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager og -sykdommer

Mer om bransjen

 • 43 % arbeider alene
 • 51 % oppgir at de ikke har eller ikke vet om de har en bedriftshelsetjeneste tilknyttet sin bedrift
 • En høy andel av de som jobber i bransjen er innvandrere

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet blant politi/vakt o.l.

Om lag 46 000 personer jobber som politi/vakt o.l. De fleste av disse jobber som politibetjenter, men i gruppen finner vi også bl.a. vektere, fengselsbetjenter og brannkonstabler.

71 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

44 % er under 35 år

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

70 % jobber utenom ordinær dagtid

ALLE SYSSELSATTE:
34 %

55 % jobber natt

ALLE SYSSELSATTE:
16 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet blant politi/vakt o.l.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

27 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • vold som kan være alvorlig nok til å medføre synlige merker eller skade
 • trusler som er så alvorlig at man blir redd
 • skader
Kan føre til
 • søvnplager
 • psykiske plager
 • at man ønsker å slutte i jobben

36 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med mennesker
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra andre
 • det å måtte skjule egne følelser som for eksempel irritasjon, oppgitthet eller liknende
Kan føre til
 • psykiske plager

45 %

 

Alle
sysselsatte:

27 %

Har opplevd omorgansiering

Knyttet til
 • endringer i organisasjonens struktur i perioden 2016 til 2019
 • for eksempel digitalisering, endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter
Kan føre til
 • negative effekter på arbeidsmiljø
 • opplevelse av økte krav, uklare forventninger og uforutsigbarhet
 • forverring av psykisk helse

36 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Har nylig opplevd nedbemanning

Knyttet til
 • om virksomheten man jobber i har gjennomført nedbemanning i perioden 2016 til 2019
Kan føre til
 • jobbusikkerhet
 • lav tilfredshet
 • psykiske og fysiske helseplager

15 %

 

Alle
sysselsatte:

5%

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • Negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • Kommentarer om kropp og utseende
 • Nærgående blikk
 • Fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

39 %

 

Alle
sysselsatte:

25 %

Opplever lav jobbkontroll

Knyttet til
 • liten mulighet til å bestemme arbeidstempo og pauser
 • liten mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egne arbeidsoppgaver og egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

25 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

Opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • håndtering av motstridende forespørsler og forventninger fra kolleger, ledere og personer som ikke er ansatt på arbeidsplassen
 • opplevelse av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • manglende ressurser til å løse arbeidsoppgavene
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • hodepine
 • psykiske helseplage

46 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan lukte eller puste inn gass, støv eller kjemikalier

Knyttet til
 • eksos fra kjøretøy og trafikk
 • røyk/avgasser
 • passiv røyking
 • gass/damp fra kjemikalier eller kjemiske produkter
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

Helseutfall blant politi/vakt o.l.

40 %

oppgir smerter i beina

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

35 %

oppgir søvnplager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om søvnplager

20 %

oppgir øresus og nedsatt hørsel

3 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

Luftveisplager

Luftveisplager er mer utbredt i denne bransjen enn for yrkesaktive generelt

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

Fraværskader

Risikoen for fraværskader er fordoblet sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesgrupper

Les mer om arbeidsskader

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Fakta om arbeidsmiljøet innen overnatting og servering

Om lag 97 000 personer jobber innen overnatting og servering. Flest jobber som servitør, kokk eller kjøkkenassistent.

51 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

27 % er under 25 år

ALLE SYSSELSATTE:
10 %

81 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

48 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen overnatting og servering

Innen overnatting og servering oppgis 3 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

61 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Utfører vått arbeid

Knyttet til
 • hyppig kontakt med vann, ofte i kombinasjon med såpe eller desinfeksjonsmidler
 • langvarig bruk av tette hansker
Kan føre til
 • arbeidsrelaterte hudplager som tørr, sprukken hud eller kontakteksem
 • økt risiko for å slutte i jobben

12 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet

Knyttet til
 • negativ og uoppfordret seksuell oppmerksomhet
 • kommentarer om kropp og utseende
 • nærgående blikk
 • fysiske tilnærminger eller direkte overgrep
Kan føre til
 • fysiske og psykiske helseplager
 • nedsatt trivsel og redusert engasjement
 • ønske om å slutte i jobben

68 %

 

Alle
sysselsatte:

26 %

Jobber stående

Knyttet til
 • at mye av arbeidet foregår stående, uten mulighet for hvile
Kan føre til
 • utvikling eller forverring av eksisterende plager i ben, knær, hofter eller rygg

7 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting

Knyttet til
 • situasjoner der en person over tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere på jobben
Kan føre til
 • psykiske helseplager

27 %

 

Alle
sysselsatte:

16 %

Opplever høye krav og lav kontroll på jobb

Knyttet til
 •  stor arbeidsmengde, høyt jobbtempo og liten mulighet til å styre egen arbeidshverdag
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • psykiske helseplager

18 %

 

Alle
sysselsatte:

12 %

Opplever høy grad av rollekonflikt

Knyttet til
 • håndtering av motstridende forespørsler og forventninger fra kunder, ledere og kolleger
 • opplevelsen av at oppgaver burde vært gjort annerledes
 • manglende ressurser for å løse arbeidsoppgavene
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager
 • hodepine
 • psykiske plager

Helseutfall innen overnatting og servering

15 %

oppgir hudplager

1 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

36 %

oppgir smerter i beina

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

28 %

oppgir psykiske plager

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

22 %

oppgir armsmerter

3 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

38 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

3 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Mer om bransjen

 • 48 % jobber skift/turnus
 • Om lag 45 % er innvandrere

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.